Základní informace
Alena Kovář Gabrielová
PhDr., Ph.D.
Alena
Kovář Gabrielová
Hlavní pracoviště
Psychoterapie - AKG
Mírové náměstí 44
Kouřim
Středočeský
773990911
Jako sociální patolog, psychoterapeut a poradce pro pozůstalé nabízím klientům poměrně širokou oblast pomoci a to formou individuálních, párových, rodinných či skupinových terapií.

Pomoc klientům nabízím jak v akutním stádiu krize a to formou krizové intervence, tak i v období dlouhodobých, neřešených, nepřehledných nebo nezvládnutých krizí, kdy je pomoc poskytnuta standardně, formou psychoterapeutické pomoci.
Do dvou týdnů
Doplňkové informace
Individuální, Skupinová, Párová, Rodinná, Skype
Česky
Dynamická a interpersonální psychoterapie, integrativní psychoterapie