Základní informace
Mgr.
Petr
Hýl
Hlavní pracoviště
Poradna
Jaselská 19
Opava
Moravskoslezský
737159700
Do dvou týdnů
Doplňkové informace
Individuální, Párová, Rodinná
Česky
Transfomační systemická terapie Virginie Satirové