Základní informace
Mgr.
Martina
Kukolová
Hlavní pracoviště
ESET, s.r.o.
Úvalská 3411/47
Praha 10
Hlavní město Praha
0
Déle než měsíc
Druhé pracoviště
OSVČ
Doplňkové informace
Individuální, Skupinová, Párová
Česky
dynamicky orientovaná PST