Základní informace
MUDr.
Šárka Poupětová
Hlavní pracoviště
Psychotera
Tolstého 4
Praha 10
Hlavní město Praha
723027431
Do dvou týdnů
Doplňkové informace
Individuální, Párová, Rodinná
Česky
Transakční analýza, systemická RT