Základní informace
Věra Roubalová Kostlánová
Hlavní pracoviště
Rafael Institut, InBáze
Legerova 50, Praha 2
Praha
Hlavní město Praha
737754418
Do dvou týdnů
Doplňkové informace
Individuální, Skupinová
Česky
gestalt psychoterapie