Základní informace
PhDr., M.A., B.A., CBC, dipl.um.
Daniel Tůma
Hlavní pracoviště
Medical Care Psychology
Ovocný trh 6
Praha 1
Hlavní město Praha
224829046
Podnikatelský subjekt, přímá platba dle ceníku, objednání u asistentky, firma Medical Care Psychology s.r.o. působí na poli supervize, výcviku a aplikované psychologie pro lékařský, středně-zdravotnický a klinicko-sociální personál
Do měsíce
Druhé pracoviště
Made in Czechoslovakia s.r.o.
Ovocný trh 6
Praha 1
Hlavní město Praha
Psychologie práce, psychodiagnostika, profily osobnosti, firemní sociometrie a psychometrie, výcviky pro psychology a pomáhající a rozvojové pracovníky v obchodních organizacích, akreditované výcviky pro manažery v délce min. 150-250 hodin
Déle než měsíc
Doplňkové informace
Individuální, Skupinová, Párová
Česky, English, Español
Konstruktivismus/systemika, dynamická a existenciální psychoterapie