VÝCVIK V INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA TĚLO (2018)

Kategorie:
Komplexní výcviky
Datum:
2.2.2018 00:00
Místo konání:
Karlova 25, Praha 1 - Karlova 25, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1

Zveme Vás na čtyřletý psychoterapeutický výcvik, jehož program je postaven na integraci více přístupů
a škol v psychoterapii zaměřené na tělo. Výcvik povedou zkušení mezinárodní lektoři Richard
Hoffmann (Mnichov, Německo), Liane Zink (Sao Paulo, Brazílie) a Marianne Ingenhousz
(Amsterdam, Nizozemí) spolu s českým týmem lektorů a asistentů.
Základní vzdělávací program probíhá v AJ s překladem do ČJ, je rozvržen na 4,5 roku
a obsahuje 315 hodin sebezkušenosti, 125 hodin teorie a 135 hodin supervize.

Výcvik je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČSL JEP a opravňuje
absolventy žádat o evropskou akreditaci EABP.

POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DO VÝCVIKU:

 

Online přihláška do systematického výcviku zde: vyplňte prosíme pečlivě tuto online závaznou přihlášku:

https://goo.gl/forms/DAByfgPkLU3LwwdM2

  • po vyplnění závazné online přihlášky obdržíte na mail vstupní dotazník, který vyplněný spolu s fotografií a CV zašlete poštou na adresu: Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo o.s., Na Vlčovce 2573/2c, Praha 6 – Dejvice, 160 00
  • v elektronické podobě pošlete též výše uvedené vyplněné dokumenty na mail: 
  • uhraďte poplatek pro přijímací řízení ve výši 600 Kč na účet: 2200274347 / 2010
  • uzávěrka přihlášek je 31.10.2017
  • poté budou uchazeči pozváni na přijímací pohovor
  • po přijímacím pohovoru obdrží vybraní účastníci organizační informace a pokyny k platbám výcviku.


Informace k výcviku 2018 a doporučená kritéria pro uchazeče:
http://capzt.cz/vycvik/ informace-k-novemu-vycviku

preworkshopy:
ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÉ NA TĚLO II
Richard Hoffmann (Německo)
2. – 3.2. 2017
ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÉ NA TĚLO III
Marianne Ingenhousz (Nizozemí)
18. - 19.3. 2017


info a přihláška na preworkshopy: http://capzt.cz/vycvik/preworkshopy

kontakt a dotazy:

více na: www.capzt.cz

Co je bodypsychoterapie?

V psychoterapii zaměřené na tělo se uplatňuje specifický terapeutický přístup, který zahrnuje kromě verbální terapie také techniky a postupy rozvoje vnitřní pozornosti, dechu, uvolňování svalových napětí, dotyková a pohybová cvičení. Pomocí těchto technik pracuje terapeut s klientem tak, že pomáhá propojit fyzické vnímání těla, emoční prožívání a myšlenkové procesy a podporuje proces pochopení souvislostí těchto dějů s vlastní životní realitou a historií klienta.

Výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo:

Akreditovaný výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, vedou zkušení zahraniční lekoři, kteří vychází zejména z principů Bioenergetiky, Hakomi terapie, Dynamické psychoterapie a Gestalt psychoterapie, Biosyntézy a Pesso Boyden Psychomotor System. Teoretický rámec se opírá především o Teorii objektních vztahů a Charakterovou analýzu. Další běh výcviku je plánován na jaře 2018, na openworkshopech se zájemci seznámí s mezinárodními trenéry, kteří výcvik povedou a s českým týmem lektorů a asistentů.

 

 
 

Powered by iCagenda

Free Joomla! templates by AgeThemes