1. Jsme profesní organizace psychoterapeutů v České republice. Hlásíme se k ideám Evropské asociace pro psychoterapii a ke Štrasburské deklaraci, která formuluje psychoterapii jako nezávislou vědeckou disciplínu, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním.
 2. Jsme členy Evropské asociace pro psychoterapii. V září 2015 na setkání rady EAP v Neapoli byla ČAP přijata za organizačního člena EAP.

Naše poslání a cíle

 1. Rozšiřovat a kultivovat prostor pro kvalifikovaný výkon psychoterapeutické profese ve všech adekvátních oblastech
 2. Sdružovat kvalifikované profesionály vykonávající psychoterapeutickou praxi
 3. Rozvíjet psychoterapeutické vzdělávání
 4. Podporovat právní vědomí poskytovatelů psychoterapie
 5. Prosadit zákon o psychoterapii

Naše aktivity

 1. Vedeme Seznam certifikovaných psychoterapeutů koncipovaný jako vyhledávač pro zájemce o psychoterapii – garantujeme, že v něm uvedení psychoterapeuti splňují požadavky na vzdělání a další vzdělávání stanovené ČAP, které jsou adekvátní požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii.
 2. Certifikujeme komplexní psychoterapeutické výcviky, garantujeme, že certifikované výcviky splňují požadavky ČAP, které jsou adekvátní požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii.
 3. Jednáme s rezorty a institucemi, ve kterých se psychoterapie provádí.
 4. Zajišťujeme profesní pojištění psychoterapeutické praxe členů ČAP.
 5. Pořádáme odborné akce - konference a semináře.
 6. Podporujeme činnost regionálních a rezortních skupin.
 7. Vítáme zájemce o aktivní spolupráci.

Registrováno

251 osob

Statistika

Počet zobrazených článků
124067
Free Joomla! templates by AgeThemes