Členství v ČAP

Členství v České asociaci pro psychoterapii je přihlášení se k pojetí psychoterapie jako samostatné profese.


Řádné členství

Řádným členem ČAP se může stát fyzická osoba, která podá přihlášku do ČAP, splňuje Podmínky pro členství v ČAP nebo požádá o individuální posouzení své kvalifikace (grandparenting), hodlá se podílet na realizaci cílů a poslání ČAP a zaváže se řídit stanovami, příp. etickým kodexem a ostatními vnitřními předpisy ČAP.

Číst dál

Kandidátní členství

Člen-kandidát zatím nesplňuje požadavky stanovené v Podmínkách pro členství v ČAP, ale splňuje požadavky uvedené v odst. 1 tohoto článku a má zájem stát se řádným členem ČAP. Kandidátní členství je časově omezeno na dobu 3 let ode dne prvního rozhodnutí výboru ČAP o přijetí za kandidátního člena ČAP. Na žádost kandidátního člena ČAP může výbor trvání kandidátního členství jednou prodloužit, nejvýše však o další 3 roky.

Číst dál

Organizační členství

Organizační členství v ČAP je široké a nízkoprahové. Zájemci o členství se hlásí k základní myšlence psychoterapie jako svébytné profese a vyjadřují ochotu připojit se k etickým a odborným standardům ČAP. ČAP vytváří díky organizačním členům síť organizací, které mohou prosazovat výše uvedené body jak v jednotlivých rezortech či oblastech výkonu psychoterapie, tak v celospolečenském chápání psychoterapie. Organizační členství tedy (na rozdíl od individuálního) není stvrzením kvalifikace ani garancí kvality!

Číst dál