Zprávy z ČAP

Pozvánka na Valnou hromadu ČAP

Srdečně zveme všechny naše členy na Valnou hromadu ČAP, která proběhne v pátek 2. listopadu 2018 od 16:00.

Na Valné hromadě budou probíhat volby do Odborné rady. Znovu kandidovat plánují Jan Holeyšovský, Zuzana Janotková, Michael Chytrý a Kamil Kalina. OR má mít minimálně 5 členů, práce je pro 7. Pokud budete mít chuť a zájem zapojit se do činnosti a kandidovat do Odborné rady, napište nám na , zašleme Vám bližší informace o náplni a způsobu práce OR.

Dále se můžete těšit na slavnostní jmenování čestných členů. Na našich stránkách připravili prostor pro čestné členy, kterými v současnosti jsou: Hana Junová, Věra Břicháčková, Olga Marlinová, Jitka Vodňanská, Kamil Kalina, Jiří Krombholz, Jaroslav Šturma. Jsme rádi, že naši nominaci přijali! Několik medailonků čestných členů je již veřejně k přečtení.

Detailní program Valné hromady zveřejníme později. Pokud již víte, že se zúčastníte, klikněte na tento odkaz a přihlašte se pomocí zeleného tlačítka.

24 hodin pod ČAPkou

  

  

9. - 10. března 2018 jsme vyjeli do Českého Ráje, kde jsme společně pracovali a přemýšleli nad budoucími kroky ČAP. Mezi tématy byly například blížící se podzimní volby do Odborné rady, mentoring pro začínající psychoterapeuty, úpravy certifikačního formuláře, vizuální podoba ČAP nebo 7. Konference, která se bude konat v dubnu 2019. Děkujeme všem zúčastněným členům Odborné rady a Výboru!

Číst dál

Prohlášení ČAP k dokumentu "Infiltrace: Obchod se zdravím"

Výbor České asociace pro psychoterapii s politováním shlédl dokument ČT "Infiltrace: obchod se zdravím" a chce ubezpečit své kolegy a veřejnost využívající psychoterapeutických služeb, že tento způsob práce a přemýšlení je v naprostém rozporu se všemi zásadami naší profese.

Chceme zcela jednoznačně oddělit tento materiál od psychoterapeutické praxe, také proto, že postava, která v dokumentu vystupuje, nemá (podle webových stránek) žádnou odbornou psychoterapeutickou kvalifikaci.

Dokument jen zvýrazňuje nutnost jasnějšího ohraničení a větších pravidel pro profesi psychoterapeuta v České republice.

Zároveň chceme podpořit všechny kvalifikované kolegy a vědecké společnosti, které se odborně věnují psychosomatickému přístupu, jehož přínos je podpořen celou řadou respektovaných studií a výzkumů a bylo by velkou ztrátou a nedorozuměním jej spojovat s natočeným materiálem.

 

Tisková zpráva k přečtení zdeZa ČAP
PhDr. Jiří Drahota, předseda