Zprávy z ČAP

24. hodin pod ČAPkou

                      

9. - 10. března 2018 jsme vyjeli do Českého Ráje, kde jsme společně pracovali a přemýšleli nad budoucími kroky ČAP. Mezi tématy byly například blížící se podzimní volby do Odborné rady, mentoring pro začínající psychoterapeuty, úpravy certifikačního formuláře, vizuální podoba ČAP nebo 7. Konference, která se bude konat v dubnu 2019. Děkujeme všem zúčasněným členům Odborné rady a Výboru!

Další 24HPČ proběhne 13. - 14. 9. 2018

PF 2018

Vážení a milí kolegové,

českou psychoterapii čeká

dobrodružný rok 2018.
Spojme své síly v dobré smečce.

Ceníme si toho, že jste nás

doprovázeli v uplynulém roce
a přejeme vše dobré.

Za výbor ČAP Jirka Drahota