Zprávy z ČAP

Prohlášení ČAP k dokumentu "Infiltrace: Obchod se zdravím"

Výbor České asociace pro psychoterapii s politováním shlédl dokument ČT "Infiltrace: obchod se zdravím" a chce ubezpečit své kolegy a veřejnost využívající psychoterapeutických služeb, že tento způsob práce a přemýšlení je v naprostém rozporu se všemi zásadami naší profese.

Chceme zcela jednoznačně oddělit tento materiál od psychoterapeutické praxe, také proto, že postava, která v dokumentu vystupuje, nemá (podle webových stránek) žádnou odbornou psychoterapeutickou kvalifikaci.

Dokument jen zvýrazňuje nutnost jasnějšího ohraničení a větších pravidel pro profesi psychoterapeuta v České republice.

Zároveň chceme podpořit všechny kvalifikované kolegy a vědecké společnosti, které se odborně věnují psychosomatickému přístupu, jehož přínos je podpořen celou řadou respektovaných studií a výzkumů a bylo by velkou ztrátou a nedorozuměním jej spojovat s natočeným materiálem.

 

Tisková zpráva k přečtení zdeZa ČAP
PhDr. Jiří Drahota, předseda

 

PF 2018

Vážení a milí kolegové,

českou psychoterapii čeká

dobrodružný rok 2018.
Spojme své síly v dobré smečce.

Ceníme si toho, že jste nás

doprovázeli v uplynulém roce
a přejeme vše dobré.

Za výbor ČAP Jirka Drahota

24 hodin pod ČAPkou

  

  

9. - 10. března 2018 jsme vyjeli do Českého Ráje, kde jsme společně pracovali a přemýšleli nad budoucími kroky ČAP. Mezi tématy byly například blížící se podzimní volby do Odborné rady, mentoring pro začínající psychoterapeuty, úpravy certifikačního formuláře, vizuální podoba ČAP nebo 7. Konference, která se bude konat v dubnu 2019. Děkujeme všem zúčastněným členům Odborné rady a Výboru!

Číst dál