Stanovisko SLEA adresované předsedovi ČPtS K. Koblicovi

Vážený pane předsedo,

ve výboru SLEA vzniklo usnesení zaslat ČPS vyjádření k nynější situaci na poli psychoterapie.

Výcvikový program existenciální analýzy a logoterapie patří k programům nejnáročnějším. A to pokud jde o výběr uchazečů do výcviku, objemem teorie, strukturou a obsahem klinických témat, počtem hodin skupinové a individuální sebezkušenosti, včetně supervize a následného dalšího vzdělávání, povinné praxe ve zdravotnictví a praxe v pomáhající profesi.

Tento výcvikový program, i přes svoji odbornou náročnost, zároveň odpovídá širšímu pojetí psychoterapie. V našich výcvicích byly vždy respektovány i jiné obory pomáhajících profesí pro psychoterapii než úzce klinické a zdravotnické.

Na základě našich zkušeností na poli vzdělávání se domníváme, že lze zachovat vysoký standard kvality připravenosti budoucích adeptů psychoterapie současně s otevřeností k širšímu pojetí, kdo může psychoterapii vykonávat.

Integrace vysokého standardu a otevřenosti k příbuzným oborům je podle našeho názoru dobře možná. Ve výcvikovém programu se naši kolegové, jak zdravotníci, tak i kolegové z ostatních pomáhajících profesí, kvalitně připravují na výkon psychoterapie i mimo resort zdravotnictví.

SLEA vychází z výše uvedeného, opírá se o zkušenosti podporující myšlenku širšího pojetí a zastává postoj otevřeného přístupu v pohledu na psychoterapii.

Chceme vyjádřit nesouhlas k možnému úzkému navázání psychoterapie pouze na resort zdravotnictví a stojíme o zachování otevřeného přístupu v pohledu na psychoterapii.

Zároveň nesouhlasíme s tím, aby schválení vzdělávacího programu bylo podmíněno složením výcvikové skupiny, pokud samotný vzdělávací program splňuje kritéria pro kvalitní vzdělávání budoucích pracovníků ve zdravotnictví. Stojíme o to, aby institutům byla zachovaná možnost svobodné volby a možnost rozhodování o tom, kdo bude a kdo nebude do výcvikové skupiny přijat.

 

Za SLEA

 

PhDr. Dana Krausová

předsedkyně SLEA

 • Návštěvník - Martin Jára

  Napadlo mne jen - asi jako i jiné kolegy a kolegyně - že toto stanovisko by mohlo být i(po malých úpravách) oficiálním stanoviskem celé ČAP. Pokud by SLEA svolila... Martin Jára INSTEP certifikovaný ČAP i akreditovaný ČPS

  0 Krátká URL:
 • Návštěvník - Jiří Broža

  Souhlasím s Martinem, je to mimo jiné dlouhodobá snaha (bohužel zatím nijak důsledně neprosazovaná) těch, kteří chtějí respektovat stanovisko EAP.

  0 Krátká URL:
 • Návštěvník - Jindřich Holý

  Tuším polemiku, která k tomuto stanovisku vedla a to mi stačí k zásadní podpoře dotčeného stanoviska.
  Kdyby však někoho zajímal můj osobní názor nebo snad i názor Obce Daseinsanalytické. Patrně bych/bychom poukázali na širší a zejména filosofický ohlas a široce kulturní základ existenciálně orientovaných psychoterapeutických směrů (Gestalt,Daseinsanalýza, Existenciální analýza, Logoterapie, Analytická psychologie...). Neopoměli bychom ani otázky umění a víry, těchto tradičních zřídel zdraví, a vehementně bychom odmítli podrbit se redukovanému myšlení lékařů.

  0 Krátká URL:
 • Návštěvník - Patricia

  Interpersonal intelligence is one of the most overlooked, underutilized skill sets. In school, even as we form our careers or level-up our professional life we very often think about technical skills http://financegrammar.com/members/leducpufn/

  0 Krátká URL:
 • Návštěvník - Dani

  Interpersonal intelligence is one of the most overlooked, underutilized skill sets. In school, even as we form our careers or level-up our professional life we often think about technical skills http://satellitebeachdaily.com/advert/what-some-other-place-the-church-would-be/

  0 Krátká URL:
 • Návštěvník - Brittany

  Interpersonal intelligence is probably the most overlooked, underutilized skill sets. In school, once we form our careers or level-up our professional life we very often think about technical skills http://ilearn.modifywp.com/members/annedic87/

  0 Krátká URL:
 • Návštěvník - John Edword

  Wow this activities it's really important for business owners and customers whether a fresh mind then customers will be perfect get the information about your business, industry information through SMS and i am also Owner of my business i have a <a href="/https://www.experttexting.com/">Bulk SMS</a> service for business to promote. And more information please visit there. I think you should to check this one this is mostly important for businesses to promoted! well thanks you keep working you are great doing great work keep more sharing :)

  0 Krátká URL:

Napiš komentář

Post comment as a guest

0