Hospodaření v roce 2016

příjmy celkem  648700
konference ,semináře 498200
čl. příspěvky  150500
   
náklady celkem 640460
náklady na konferenci, semináře 508518
mzdy- výbor a OR 105320
služby - provoz  26622
   
výsledek hospodaření 2016 8240