Log in


Novým předsedou OR ČAP je Petr Odstrčil

19/04/2021 20:57 | Anonymous

Vážení a milí kolegové,

dosavadní předseda odborné rady Honza Holeyšovský podle svého plánu předal  předsednické křeslo Petru Odstrčilovi. 

Dovolte mi za naši asociaci mu složit dík a hold. Honza  projekt ČAP podporoval od samého počátku a byl jedním 

z prvních představitelů psychoterapeutických škol, který otevřeně a aktivně zvedl hlas na obranu psychoterapie mimo zdravotnictví.

A naučil nás střílet z luku.

Honza zůstává dál členem odborné rady.

Petr Odstrčil, který se ujal vedení Odborné rady ČAP nyní, prošel výcviky v Biosyntéze, Gestalt terapii, Pesso Boyden terapii a v pohybové terapii. Je to kolega nejen širokého teoretického rozhledu a zkušenosti, ale  také z pozice učitele psychoterapie a supervizora zná realitu psychoterapie v jejích rozmanitých oblastech. 

S díky za celou asociaci

Jiří Drahota

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 831 členů!

Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software