Log in


Odznaky ČAP - pomoc pro budoucí uživatele psychoterapie

29/09/2021 09:23 | Anonymous


Odznak ČAP s motivem záchranného kruhu můžete již od 1. září 2021 zaznamenat v propagačních materiálech, na internetových prezentacích či na sociálních sítích našich členů.

Odznak budoucím uživatelům psychoterapie či jejich blízkým pomáhá zorientovat se v množství nabízené pomoci v oblasti duševního zdraví a snadno rozpoznat kvalifikované psychoterapeuty.

Nemělo by Vám uniknout, že:

✅ psychoterapeuti, kteří se odznakem prezentují jsou sdruženi v asociaci a splňují náročná kritéria profesního rozvoje včetně práce pod etickým kodexem EAP

✅ v případě stížností je služba přezkoumatelná odbornou etickou komisí.

Odznak je chráněn ochrannou známkou a na jeho použití se vztahují striktní pravidla používání, která jsou v případě zneužití trestná.

Pokud pro sebe sháníte psychoterapeutickou pomoc, využijte náš adresář: www.czap.cz/adresar

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 880 členů!

Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software