Log in
  • Úvod
  • Média
  • Aktuality
  • Prosba o spolupráci při psaní diplomové práce o problematice psychoterapeutické práce s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu v ČR

Prosba o spolupráci při psaní diplomové práce o problematice psychoterapeutické práce s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu v ČR

12/10/2021 15:58 | Anonymous
„Výzva k účasti na kvalitativní diplomové práci o problematice psychoterapeutické práce s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu v ČR.


Vážená paní psychoterapeutko, Vážený pane psychoterapeute,

jmenuji se Adam Paták a jsem NMgr. studentem psychologie na PedF UK. Pro svou diplomovou práci sháním psychoterapeuty, kteří ve své praxi či na klinice mimo jiné pracují s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. (Tj. pokusili se o sebevraždu, ale přežili.)

Jedná se o kvalitativní práci, kterou konzultuji i s odborníky z oddělení sociální psychiatrie v NÚDZu. Respondenty by čekal přibližně hodinový až 1,5hodinový rozhovor s mojí osobou, přičemž výsledky diplomové práce budou rovněž zaslány do NÚDZu, čímž mohou mít reálný dopad na řešení problematiky psychoterapeutické práce s klienty po nedokonané sebevraždě a obecně sebevražednosti v ČR.


Předběžný obsah rozhovorů lze rozdělit do dvou základních částí:

1. Zaměřili bychom se přímo na klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Co prožívali tehdy a co nyní, jak o svém pokusu zpětně mluví, jaké protektivní faktory si během terapie vytvoří, aby se již znovu o sebevraždu nepokusili? Zda je každý případ jedinečný, nebo zda by šlo identifikovat některé společné znaky, které se u klientů opakují apod. V této části by bylo Vaším úkolem podívat se na svět očima klienta, snažit se přiblížit jeho myšlenkový a emoční svět, zkrátka to, co klient přináší do psychoterapeutického procesu.

2. Zde bychom se zaměřili na Vás coby psychoterapeuty. Jak na Vás práce s touto specifickou klientelou působí, co ve Vás otevírá za témata? Jak se v samotném psychoterapeutickém procesu cítíte? Zda jste byli během psychoterapeutického výcviku dostatečně připraveni na problematiku sebevražednosti, či zda jsou pro Vás dostupné určité doporučené postupy a manuály pro práci s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Jinými slovy v této části, na kterou bychom rádi kladli větší důraz, půjde o to, co v psychoterapeutickém procesu prožíváte Vy a s jakými systémovými nedostatky se v praxi setkáváte.


Vstupní požadavky:

Jedinou vstupní podmínkou jest, abyste za svou kariéru měli, za účelem vzájemného srovnání, zkušenost alespoň se 3-5 klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu.


Období realizace rozhovorů:

Samotné rozhovory budou nahrávány na základě individuální domluvy až v 1. polovině roku 2022 (únor-červen), kdy se plně přizpůsobím Vašim časovým podmínkám a epidemiologické situaci. Rozhovory lze rovněž uskutečnit online.


Etická stránka diplomové práce:

Diplomová práce bude pochopitelně splňovat veškeré etické standardy včetně pečlivé anonymizace sesbíraných dat.


Kontakt:

V případě, že byste se chtěli studie zúčastnit, mě prosím kontaktujte na emailové adrese adam.patak@student.pedf.cuni.cz


Mockrát děkuji za Váš čas, který jste věnoval/a čtení této výzvy.

S pozdravem, díky a přáním pracovních úspěchů Bc. Adam Paták, student psychologie na PedF UK

P.S: Za případné šíření mezi Vaše kolegyně a kolegy budu vděčný.

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakt na ČAP

HLEDÁTE terapii? klikněte zde. 


Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1122 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software