Log in

Vyjádření k vystoupení ČPtS z EAP

27/10/2021 11:26 | Anonymous

Smutný labutí song.

Česká psychoterapeutická společnost JEP
vystupuje z Evropské asociace pro psychoterapii.
Bez možnosti vyjádření členů.
Bez širší diskuse s těmi, kdo je zvolili.


Česká psychoterapeutická společnost
opouští největší evropský projekt sdružující

120 000 psychoterapeutů ze 42 států.

Projekt usilující o evropské ustanovení

nezávislé psychoterapeutické profese.

Škoda.

 

Jirka Drahota, ČAPKomentáře, reflexe a doplňující argumenty k vyjádření výboru ČPtS o rozhodnutí o vystoupení ČPtS z EAP ze dne 4. 9.2021


ČPtS ČLS JEP (dále v textu jen ČPtS) byla za člena EAP přijata v době, kdy byla v ČR jedinou psychoterapeuty zastřešující organizací v ČR. V té době nekladla ČPtS explicitní důraz na to, že psychoterapeut má být pouze pracovník působící v rezortu zdravotnictví se všemi dalšími aspekty tohoto postoje. Psychoterapie byla v té době otevřená, vzdělávali se v ní a do praxe vstupovali profesionálové různých pregraduálů s následnou působností v různých rezortech.

Za své působení, jehož výsledkem byl bohatý rozvoj psychoterapie jako oboru i odbornosti, symbolizovaný porevolučním importem mnoha ucelených psychoterapeutických směrů, zavedením a kultivací systému vzdělávání v psychoterapii v rámci komplexních psychoterapeutických výcviků a v neposlední řadě též zakotvením psychoterapie ve zdravotnické legislativě a v dalších předpisech, v té době si bezpochyby ČPtS zasloužila a zasluhuje dodnes uznání.

Později, v čase, kdy výbor ČPtS začal opouštět svoji posttotalitní otevřenost a demokratické principy občanské společnosti a začala privilegovat pouze jednu skupinu psychoterapeuticky kvalifikovaných profesionálů, vznikla v ČR druhá – dnes již počtem členů významně převažující – odborná společnost, Česká asociace pro psychoterapii (ČAP). Tato nová společnost se v situaci, kdy se ukázaly několikaleté pokusy o návrat k otevřené diskusi o psychoterapii vedené na domácí půdě jako marné a nikam nesměřující, taktéž obrátila k EAP jako vyšší celoevropské autoritě, požádala o členství a posléze i o to, stát se – jako člensky početnější a svými postoji k principům EAP vstřícnější – střešní a akreditující společností pro ČR. A začala tak vést s EAP svoji paralelní komunikaci.

Je vcelku pochopitelné, že za takové situace EAP zvažovala, a tedy i odkládala prodloužení členství a přidělení statutu střešní a akreditující organizace ČPtS. Věříme, že skutečnost, že byla posléze do střešní a akreditující pozice nominována ČAP nebylo na základě realizováno na základě falešných informací, nýbrž na základě skutečného posouzení aktiv obou o tento statut se ucházejících společností.  Generální tajemník EAP navštívil Prahu a jednal s výbory obou společností.Věříme také, že následná preference ČAP ze strany EAP byla zasloužená právě otevřeností, aktivní spoluprací, komunikací a akceptací principů EAP a jejich postupnou implementací do našich českých podmínek. Součástí tohoto procesu byla i opakovaná pozvání představitelů EAP do ČR a jejich aktivní prezentace postojů a principů EAP v rámci odborných akcí pořádaných ČAP i v rámci některých „politických“ jednání o psychoterapii (např. společná návštěva reprezentantů EAP, ČPtS a ČAP u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hovor o vývoji, potřebách a možnostech psychoterapie v ČR v kontextu domácích i evropských souvislostí).

Pro výbor ČPtS se přesvědčení o jediné správné psychoterapii – tedy té, která je vedena ve zdravotnictví vysoce specializovanými profesionály z řad klinických psychologů a psychiatrů – stalo ideologií, prosazovanou s postupně se navyšující mírou demagogie, ztrácející postupně reflexi kontextu. Úzká skupina pro zdravotnicky orientovaných psychoterapeutů soustředěných především v rámci vedení ČPtS a AKP ČR bez toho, že by nabídla skutečné řešení celospolečenského nedostatku psychoterapeutů a jimi poskytovaných odborných služeb, začala vyvíjet a vyvíjí dosud intenzivní aktivity, směřující k diskriminaci a diskvalifikaci mnoha psychoterapeuticky vzdělaných a pro výkon psychoterapeutické profese odpovídajícím způsobem připravených kolegů.

V současné době je tato úzká skupina významně zastoupena též v ministrem Vojtěchem ustanovené pracovní skupině, která má za úkol připravit návrh komplexního uspořádání situace kolem psychoterapie a psychoterapii obsahujících služeb, kde setrvale oponuje a tím obstruuje vznik potřebné legislativy, která by umožnila legislativní aktualizaci, jež by dala transparentní a legální prostor pro další rozvoj kvalitních na kvalifikaci a odbornosti postavených psychoterapeutických služeb.

Je-li tedy výsledkem tohoto celého vývoje v současné době deklarované vystoupení ČPtS z EAP, to vcelku pochopitelné, jen „ukřivděná“ argumentace reprezentantů ČPtS obviňující EAP i ČAP vyznívá poněkud nedůstojně.

Skutečnost, že o vystoupení ČPtS z EAP je – dle sdělení reprezentantů ˇ(výboru) ČPtS – již rozhodnuto a kolegům a kolegyním (předpokládejme tedy především členům ČPtS je to prostřednictvím dopisu na www.psychoterapeuti.cz pouze oznamováno, podtrhuje výše zmíněné autoritářské tendence převažující v současném stylu vedení této – původně snad na demokratických principech zakládané – společnosti. O takto závažném kroku společnosti – máme za to – by měli spolu rozhodovat všichni členové odborné společnosti, nikoli jen výbor ČPtS, byť by to bylo po jeho delším zvažování a diskusích, jak je v dopise členům oznámeno.

Berme to tedy jako smutnou tečku za kdysi velkým a silným příběhem.

V Praze dne 21.10.2021

MUDr. František Matuška

smutný a docela otrávený člen ČPtS a spokojený člen ČAP v jedné osobě      

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software