Log in
  • Úvod
  • Média
  • Aktuality
  • Ústav jazykové a odborné přípravy UK hledá rusky a ukrajinsky hovořící terapeuty

Ústav jazykové a odborné přípravy UK hledá rusky a ukrajinsky hovořící terapeuty

24/02/2022 15:38 | Anonymous

VÝZVA K POMOCI STUDENTŮM Z VÁLEČNÝCH ZEMÍ

Ústav jazykové a odborné přípravy v Praze hledá urgentní terapeutickou pomoc / krizovou intervenci pro své studenty z Ukrajiny, Ruska i dalších zemí, ovlivněných rusko-ukrajinským válečným konfliktem.

V ročním přípravném programu u nás studují mladí cizinci z různých zemí, ve velké míře z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, ale i z ostatních zemí světa.

V tento hrůzný okamžik mnozí naši studenti nemají kontakt se svými rodinami v zahraničí, mají strach a velké obavy z dalšího vývoje válečné situace. Přestože nemáme mezi studenty zatím žádné otevřené konflikty, společně sdílí třídy i koleje studenti ze všech zemí, které vstoupily do válečného konfliktu; je to velmi citlivé prostředí.

Prosíme psychoterapeuty, hovořící rusky, případně ukrajinsky, ochotné poskytnout našim studentům krizovou intervenci a případně s námi navázat i další spolupráci, aby kontaktovali Mgr. Světlanu Kleisnerovou (svetlana.kleisnerova@ujop.cuni.cz, tel.: 778 475 551)

Za případnou pomoc předem velice děkujeme!

Mgr. Petra Landergott Kalvínská

vedoucí studijního střediska Praha ÚJOP UKO asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakt na ČAP

HLEDÁTE terapii? klikněte zde. 


Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1122 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software