V ČAP nás je 1258!
Log in

Jak získat Evropský certifikát pro psychoterapii (ECP)

13/10/2013 23:09 | Deleted user

Zveřejňujeme pracovní překlad textu EAP: Jak získat evropský certifikát pro psychoterapii.

1) Zjistěte si, jestli váš výcvik splňuje úroveň pro ECP

(Výňatek z pravidel ECP pro tréninky splňující kritéria ECP)

4. Délka a obsah psychoterapeutického výcviku:

4.1. Celková délka výcviku nemá být menší než 3200 hodin rozložených do nejméně sedmi let s tím, že první tři roky jsou obdobou universitního vzdělání. Další čtyři roky musí být trénink přímo v psychoterapii. EAP (European Associations for Psychotherapy - Evropská asociace pro psychoterapii), ve spolupráci s NAO (National Awarding Organization - Národní udělující organizace) a EWAO (European Wide Accrediting Organization - Celoevropská schvalovací organizace) určí podíl výcvikových částí, které musí být naplněny před udělením ECP.

4.2. Výcvik naplňuje kritéria EAP pro základní profesionální trénink a obsahuje následující součásti:

4.2.1. Vlastní psychoterapeutická zkušenost nebo její obdoba. Toto by mělo zahrnout tréninkovou analýzu, sebezkušenost a další metody obsahující prvky sebereflexe, terapie a osobní zkušenosti (nejméně 250 hodin). Žádný pojem není přijímán všemi psychoterapeutickými školami. Každý výcvik přijme opatření, která zajistí, že účastníci jsou schopni určit a přiměřeně ošetřit svoje vlastní zapojení a podíl na procesu psychoterapie, kterou provozují v souladu s jejími vlastními postupy.

4.2.2. Teoretické studium

Předpokládá se obecná část universitního nebo profesionálního vzdělání a část specificky psychoterapeutická. Universitní či jiné profesionální vzdělání ústící v první universitní stupeň nebo obdobnou odbornou kvalifikaci v předmětech relevantních pro psychoterapii, mohou být uznány jako část nebo celá obecně psychoterapeutická teorie, nemohou být ale součástí čtyřletého specifického vzdělání v psychoterapii. Studium teorie v průběhu těchto čtyř let specificky psychoterapeutického výcviku musí mít následující prvky:

- teorie vývoje člověka v průběhu jeho životního cyklu
- porozumění jiným psychoterapeutickým směrům
- teorie změny
- porozumění sociálním a kulturním tématům ve vztahu k psychoterapii
- teorie psychopatologie
- teorie posuzování a zasahování

4.2.3. Praktický nácvik
Tím je míněna dostatečná praxe pod stálou supervizí přiměřená psychoterapeutickému přístupu v délce alespoň dvou let.

4.2.4. Stáž v prostředí péče o duševní zdraví nebo obdobná profesionální zkušenost

Stáž musí nabídnout dostatečnou zkušenost s psychosociální krizí a se spoluprací s dalšími odborníky na poli duševního zdraví.

4.3. Supervize, výcvik a - tam, kde je to vyžadováno - vlastní psychoterapie musí být zajištěna praktiky, kteří splňují kritéria pro ECP. Tato kritéria nejsou dostatečná pro pokročilé výcviky pro lektory a supervisory, nicméně jsou vyžadována.

2) Zjistěte si, jestli je ve vaší zemi NAO

V současných českých podmínkách ČPS ČLS JEP.

3) Kontaktujte svoji NAO (zatím tedy ČPS)

Tato část detailně informuje o přihlašovacím procesu

Obecný postup je následovný:

  1. NAO zkontroluje vaši přihlášku (po formální stránce, jste-li ve své zemi oficiálně registrován jako psychoterapeut, ...).
  2. Kontaktuje zástupce vašeho přístupu v EAP (ten musí potvrdit, že je váš výcvik nejméně na úrovni standardu EAP).
  3. Jestliže NAO a představitelé vašeho přístupu tomu dají zelenou, projde vaše přihláška poslední formální kontrolou našeho pověřeného tajemníka.
  4. Pokud ji ten potvrdí a máte zaplacen poplatek, naše vídeňské ústředí vydá certifikát, zařadí vás do seznamu (databáze ERP - European Register of Psychotherapists - Evropský seznam psychoterapeutů) a odešle ECP do vašich rukou (přímo nebo prostřednictvím NAO).

 

Překlad pořídil Jan Hesoun, velmi děkujeme (originální text na stránkách EAP)

Comments

Partnerské organizace:

   

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software