Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in
 • Úvod
 • SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK PRO PRACOVNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK PRO PRACOVNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

 • 04/10/2021
 • Brno

NAUČÍTE SE:

 • dovednostem, které jsou důležité při práci s lidmi.

 • naslouchat druhým a reflektovat proces práce ve skupině.

 • reflektovat osobní zkušenost, porozumět jedinečné struktuře myšlení – životnímu stylu.

 • rozvíjet a zdokonalovat psychosociální dovednosti, které jsou důležité při práci s lidmi.

 • pracovat se svými zdroji a silnými stránkami.

 • využívat zkušenost ze skupiny v seberozvoji a pro podporu změny ve svém osobním i profesním životě.

 • využívat možnosti sebepodpory a podpory druhých.

 • zažijete si práci s metodami, které jsou používané v individuální psychologii.

 • zažijete skupinovou dynamiku a tuto zkušenost využijete ve svojí profesi.

Bližší informace a termíny najdete na: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/sebezkusenostni-vycvik-pro-pracovniky-v-pomahajicich-profesich/

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software