Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in
  • Úvod
  • Psychoterapeutický podvečer - specifika práce s vietnamskou menšinou

Psychoterapeutický podvečer - specifika práce s vietnamskou menšinou

  • 02/03/2022
  • 18:30 - 20:00
  • Zoom

Registration

  • Pro všechny členy ČAP - je potřeba být přihlášen(a) do svého profilu.

Registration is closed

Po úspěšném cyklu Sexvečerů navazujeme online semináři, které připravujeme ve spolupráci s organizacemi, které se specializují na práci s konkrétními skupinami klientů.

Specifika práce s klienty s vietnamskými kořeny

Anotace

V úvodu se stručně účastníci seznámí s naší organizací a okruhy oblastí, o kterých lze v průběhu našich setkání diskutovat. Společně si případně postupně vytvoříme seznam témat, o kterých mají účastníci zájem hovořit dopodrobna. Poté se podrobně budeme věnovat vietnamské rodině a výchově dětí. Uvedeme několik příkladů realizovaných intervencí pro ilustraci. Vše formou výkladu a diskuse. Zmíníme se o možnostech hledání odborné péče pro Vietnamce a základní literatuře.

Osnova:

 - stručné představení základních zátěžových faktorů (identifikovaná témata vhodná pro psychoterapeuty, např.: původní prostředí ve Vietnamu, migrace a migrace dětí, rodinné zázemí dětí, důvody migrace a prostředí v ČR, vietnamská rodina, domácí násilí, studium, výchova, genderové role, střet s institucemi, vztah zaměstnanec-zaměstnavatel, dluhy, kriminální činnost, vztah ke zdraví a léčbě …)
-  vietnamská výchova, rodina, děti a jejich migrace, integrace dětí, komunikace se školou atd…
-  problémy z praxe nejčastěji řešené (školy, OSPOD, PCŘ, nemocnice, DD, SPC, SVP, DCDC, PPP, soudy apod.)
-  psychologie, psychoterapie a psychiatrie ve VSR a v ČR pro Vietnamce

-  literatura v ČR

Přednášející:  Mgr. Jiří Kocourek, organizace SEA-l

O organizaci:

Naše organizace se dlouhodobě zabývá interkulturní prací s rodinami migrantů v ČR. V současnosti zejména na komunikaci rodin s dětmi se školami a dalšími institucemi. Poskytujeme rovněž tlumočené odborné intervence (právníků, psychologů, etopedů, pedagogů, psychiatrů apod. Byli jsme osloveni Českou asociací pro psychoterapii a moc rádi budeme sdílet navzájem se zájemci své zkušenosti. Zabýváme se dlouhodobě kulturou jihovýchodní Asie, můžeme tedy předat základní kulturně-historický a sociální přehled zejména o Vietnamu.

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software