Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in
  • Úvod
  • ZÁKLADY PRÁCE A KOMUNIKACE SE SUICIDÁLNÍM KLIENTEM

ZÁKLADY PRÁCE A KOMUNIKACE SE SUICIDÁLNÍM KLIENTEM

  • 02/11/2023
  • 09:00 - 16:30
  • Elpida o.p.s., Na Bělidle 34, Praha 5

Tento vzdělávací program seznámí účastníky se základními informacemi o suicidálním chování a jednání. Absolventi budou seznámeni se základními pravidly komunikace se suicidálním klientem, a budou se orientovat v mýtech a faktech, které se k suicidálnímu chování a jednání vážou. Dále se také seznámí a naučí rozeznat rizikové faktory, které mohou jednání klienta ovlivnit a získají ucelený přehled o hlavních formách pomoci, kam mohou klienta dále odkázat a v jakých situacích je vhodné využít přivolání rychlé záchranné služby.

Účastníci pomocí modelování rozhovorů naučí, jak nejlépe komunikovat se suicidálním klientem, čemu se v komunikaci vyhnout a jak pracovat se zdroji klienta a uzavírat antisuicidální kontrakt. Dále se účastníci naučí rozpoznat v rozhovoru kdy je klient závažně ohrožený na životě a využít postupu přivolání rychlé záchranné služby v případě potřeby.

Pro hlubší orientaci v problematice a pro podporu prevence suicidálního chování budou znát základní škálu ohrožení suicidálním chováním (Sad Persons Scale) a budou ji umět efektivně využít.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se mohou při své práci setkat s klientem ohroženým suicidálním jednáním.

Kurz je akreditován MPSV na 8 vyučovacích hodin.

Kurz 2. 11. 2023 9-16.30 h

CENA KURZU: 1 500 Kč za osobu, v ceně jsou zahrnuty materiály a drobné občerstvení.
PŘIHLÁŠKA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6HBYYSPPZj3lhVTNDMqyUjMabPuaGghXy2uof1ByTVtrpnA/viewform

https://linka-senioru.elpida.cz/zaklady-prace-a-komunikace-se-suicidalnim-klientem-2

KONTAKT: 

vzdelavani.linkasenioru@elpida.cz

www.elpida.cz


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software