Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in
  • Úvod
  • Trans a nebinární klientela v terapii a poradenství

Trans a nebinární klientela v terapii a poradenství

  • 24/11/2023
  • 15:00 - 19:00
  • KC Prague Pride, Železná 18, Praha 1
Kde: KC Prague Pride, Železná 18, Praha 1
Kdy: 24.11.2023, 15:00 až 19:00
Cena: 1200,-
Registrační formulář: https://forms.gle/MqWcef34JcU6aZWG7
Lektorují:
Mgr. Miroslav Šubrt, psycholog, psychoterapeut
Mgr. Adam Šimek, sociální pracovník, psychoterapeut

Kurz bude veden interaktivně. Zprostředkujeme Vám hlubší pochopení specifik a potřeb trans a genderově rozmanitých lidí. Vycházet budeme z anonymizovaných příběhů zpracovaných v kazuistikách, letité praxe lektorů a osobní zkušenosti. Projdeme základní koncepty a informace pro lepší porozumění okolnostem, kterými genderově rozmanití lidé procházejí či jim čelí. Osvojíte si principy senzitivní a respektující komunikace a nabídneme Vám i praktická doporučení. Prostor bude dán i Vašim otázkám ohledně vhodné péče o trans a nebinární klientelu ve vašem pracovním kontextu.
Organizuje spolek Transparent z.s. www.jsmetransparent.cz

Více o lektorech:
Mgr. Miroslav Šubrt je psycholog, zakladatel webu www.queerpsychologie.cz, v současné době v soukromé psychoterapeutické praxi, kde velkou část jeho klientely tvoří trans* lidé, absolvoval integrativní psychoterapeutický výcvik, učí v rámci kurzu LGBT+ psychologie na katedře psychologie FF UK, pracuje respektujícím (afirmativním) způsobem doporučovaným nejvýznamnějšími psychologickými asociacemi, několik let byl mentorem-dobrovolníkem v poradně Sbarvouven.cz, je seznámen s klinicko-psychologickým prostředím (5 let pracoval na oddělení psychologie v nemocnici).
Mgr. Adam Šimek se věnuje osvětovým a lektorským aktivitám zaměřeným na zlepšení podmínek a přijetí trans* lidí. Je lektorem pro oblast školství, pomáhajících služeb a policie. Podílí se také na zlepšování procesů v oblasti trans specifické zdravotní péče (jako odborný konzultant Národního ústavu duševního zdraví). Pro organizaci Transparent vedl 4 roky podpůrnou sekci, facilitoval podpůrné skupiny pro trans* lidi a zajišťoval činnost poradny. V současné době se věnuje terapeutické práci (výcvik v Přístupu zaměřeném na člověka), jeho klientelu tvoří především lidé s genderovým nesouladem či jejich blízcí. Hluboké pochopení pro transgender téma čerpá i ze své vlastní zkušenosti s tranzicí. Původní profesí je sociální pracovník, který se ve vedoucích pozicích věnoval vedení týmů, nastavování procesů v sociálních službách a tvorbě metodik.


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software