2. konference, 23. dubna 2014

Základní informace

Hlavní téma: Průniky a vzájemná inspirace z jednotlivých oblastí a rezortů, kde se psychoterapie provádí

Praha, Emauzské opatství | 150 účastníků

Program

10:00 – 12:00 Budoucnost české psychoterapie a role ČAP
 1. Proč ČAP vznikla – Zdeněk Macek
 2. Povídání o vizi organizace a jaké úkoly má plnit – Milan Stiburek
 3. Kvalifikační požadavky pro nejbližší období - Pavel Zach
 4. Organizační uspořádání ČAP – Alena Hájková
 5. Nabídka účasti v pracovních skupinách – Věra Rašková
13:00 – 16:00 Psychoterapie v různých oblastech – panelová diskuze

Zúčastnili se zástupci organizací, které které mají ve svých řadách kvalifikované psychoterapeuty anebo v psychoterapii vzdělávají

 1. Asociace manželských a rodinných poradců
 2. Asociace pracovníků pedagogicko psychologických poraden
 3. Českomoravská psychologická společnost
 4. Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně
 5. Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 6. Česká asociace adiktologů

Otázky na úvod panelu

 1. Vykonávají vaši členové (absolventi) psychoterapii?
 2. V jaké podobě a formě nejčastěji?
 3. Na co při jejím výkonu narážejí? Nacházejí uplatnění jako psychoterapeuti?
 4. Vyžadujete od vašich členů (Poskytujete vašim studentům) psychoterapeutický výcvik – v jakém rozsahu?
 5. Jaká je koncepce pro další rozvoj psychoterapie ve vaší oblasti do budoucna?

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.