Myšlenka konference

30 let svobodného vývoje české psychoterapie stojí za ohlédnutí a reflexi. Víme, že česká psychoterapie zde byla i před rokem '89... a bude tu i po roce 2019. Také víme, že u nás aktivně působí instituty dalších směrů, než je oněch deset oslovených. Při přemítání, koho pozvat jako hlavní přednášející, jsme se snažili vybrat reprezentanty těch směrů, které se etablovaly během 90. let. Každému jsme položili 10 otázek k zamyšlení a jejich odpovědi uslyšíme v rozpravě vždy dvou směrů během jednoho 90minutového bloku.

Naše otázky jsou následující:

  1. Jaký je příběh vašeho psychoterapeutického směru? Jak se vešel do českého kontextu?
  2. Z jakého aktuálního kontextu, poznání, potřeby, inspirace vyrostl?
  3. Jak rozumí světu a jak ho popisuje? Co přinesl nového? Na co navázal?
  4. S jakou teorií změny přišel, jak specificky rozumí obtížím, na které se zaměřuje a v čem vidí léčebný princip?
  5. Jak se proměňoval, jakými procházel krizemi, vývojem?
  6. Jaké jsou jeho specifické silné stránky, v čem jeho slabiny?
  7. S jakými směry se potkává, s jakými je v opozici?
  8. S jakými tendencemi ve světě se podporuje, s jakými bojuje?
  9. Kde je teď, jaké vnímá výzvy, jaké otázky si klade, kam se bude vyvíjet? Co byste dělali jinak?
  10. Tajná desátá otázka na závěr...

Zároveň chceme konferenci zasadit do širších souvislostí: Celospolečenský vývoj nám zprostředkuje Jan Sokol, výzkumné poznatky (jako vždy) Tomáš Řiháček, současné trendy v psychoterapii Karel Balcar a přesahy psychoterapie Jitka Vodňanská. Evropský kontext představí prezident EAP Charles Cassar.

Těšíme se a jsme rádi, že u toho budete s námi!