774 050 413

Pro členy

Tato sekce je určena pro členy ČAP, případně další oprávněné osoby. Přihlašte se zadáním přístupových údajů, které jsme vám zaslali při přijetí do ČAP nebo při vaší autorizaci.

Tato sekce je určena pro členy ČAP, případně další oprávněné osoby. Přihlašte se zadáním přístupových údajů, které jsme vám zaslali při přijetí do ČAP nebo při vaší autorizaci.

Zpracování osobních údajů

Přihlášením vyjadřujete souhlas s novými podmínkami zpracování osobních údajů.

Přečíst nové podmínky

Vážené členky, vážení členové ČAP,

děkujeme Vám za důvěru ohledně osobních údajů a rádi bychom Vás seznámili s novými změnami v naší politice ochrany soukromí, 25. května totiž v Evropě vstoupil v platnost nový právní rámec ochrany osobních údajů GDPR.

Vaše osobní údaje evidujeme v elektronickém Seznamu členů, který je přístupný pouze členům Výboru a Odborné rady a sekretářce Jitce Motýľové. Vámi zaslané dokumenty jsou taktéž evidovány ve fyzických složkách, ke kterým má přístup naše sekretářka Jitka Motýľová. Samozřejmě jako členové ČAP máte možnost být vedeni v Seznamu psychoterapeutů, kde některé z Vašich osobních údajů zveřejňujete prostřednictvím přihlášení do svého profilu na stránkách www.czap.cz.

Česká asociace pro psychoterapii má k dispozici Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci zaslání své přihlášky ke členství v naší asociaci (titul, jméno, příjmení, datum narození, email, adresa trvalého bydliště, informace o dosaženém vzdělání).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“)

1. Uděluji tímto souhlas spolku Česká asociace pro psychoterapii, z. s., se sídlem I. P. Pavlova 3, 120 00 Praha 2, IČ: 708 60 122, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 11034 (dále jen „Správce“), aby zpracovával tyto mé osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • informace o dosaženém vzdělání

(dále jen „Osobní údaje“)
a to za účelem

 1. pro vnitřní potřeby spolku, k zajištění jeho činnosti,
 2. rozesílání informačních emailů o činnosti spolku a spolupracujících společností členům.

2. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání členství a dále 3 roky po skončení členství ve spolku.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu odvolat.

4. Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

Přihlášení

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.