774 050 413

Komentář MUDr. Olgy Kunertové ke článku „Jak zhypnotizovat prachy“

Článek „Jak zhypnotizovat prachy“ J. X. Doležala byl publikovaný v Reflexu 31. 1. 2019

Odkaz: https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/92723/jak-zhypnotizovat-prachy-sarlatan-zneuziva-modnost-hypnozy-a-nauci-vas-bezpracne-anglicky.html

Komentář Olgy Kunertové k tomuto článku:

V posledním čísle Reflexu vyšel poněkud kontroverzní článek pana J. X. Doležala, snažící se usvědčit mého kolegu psychoterapeuta pana Libora Činku z nekompetentnosti ke službám, které nabízí veřejnosti.

K praktikám pana J. X. Doležala se vyjadřovat nebudu, ale chci uvést na pravou míru některá fakta, která v reportáži zazněla, týkající se zejména toho, kdo je či není oprávněn nabízet v České republice psychoterapii a co je pro ni adekvátním vzděláním.

Pan Doležal chtěl např. po panu Činkovi akreditaci České psychoterapeutické společnosti. Česká psychoterapeutické společnost ani jiná autorita však konkrétním psychoterapeutům akreditaci neuděluje.

Pan Činka úspěšně absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii, pořádaný tehdy organizací ISZ, vedený PhDr. Vratislavem Strnadem a MUDr. Františkem Matuškou, který byl certifikován pro zdravotnictví. Já osobně jsem tam byla tehdy supervizorem. Certifikace pro zdravotnictví byla tehdy jedinou certifikací, kterou výcvik mohl svoji kvalitu prokazovat. Neabsolvovali jej však pouze zdravotní pracovníci.

Dále byl pan Činka tázán na to, zda má funkční specializaci, ale tuto zkoušku mohli dříve absolvovat pouze kliničtí psychologové a psychiatři, pracující ve zdravotnictví a umožňovala jim účtovat příslušné kódy na pojišťovnu. Mezitím se situace několikrát změnila, momentálně se jedná o tom, že bude psychoterapie nástavbovou atestací. Pro výkon psychoterapie mimo zdravotnictví však nic takového nikdy nebylo a není potřeba.

Opakovaně se objevují v odborné obci snahy vymezit psychoterapii pouze pro zdravotnictví, ale tradičně je psychoterapie poskytována i v jiných resortech. Psychoterapeuti působí také v sociálních službách, ve školství, v protidrogových službách… i když na to, zda je to tak v pořádku či není, se názor různí.

Těžko říct, jaký názor má pan Doležal nebo čí zájmy vlastně hájí. Každopádně v problematice není dobře orientován. Nebo zcela záměrně vytahuje polopravdivé argumenty, aby dostal člověka, s nímž vede rozhovor, do úzkých?  

Psychoterapie není totéž co psychologie. Toto je oblíbený omyl veřejnosti a to i odborné. Psycholog je odborníkem na to, jak lidská psychika funguje, ve zdravotnictví se zabývá jejími poruchami (psychopatologií). Psychoterapie hledá metody, jak člověku pomoci, aby se lépe cítil, lépe využil svůj potenciál a zbavil se mimo jiné různých potíží. To s psychologií souvisí, ale není to to samé. Psychoterapie je samostatný obor.

Kéž by měl každý, kdo se u nás nazývá psychoterapeutem, takové vzdělání jako pan Činka. Kromě regulérního psychoterapeutického výcviku má 200 hodinový výcvik v hypnóze u MUDr. Matušky a několik kurzů v zahraničí u světových kapacit.

Je špatně, že bere za svoji službu peníze? Že si dělá marketing?

Odborná práce stojí peníze.  Psychoterapeuti pracující ve zdravotnictví, mají-li to štěstí, že s nimi zdravotní pojišťovny uzavřou smlouvu, mají příjmy v podstatě garantovány. Potřebných je mnoho, počet těchto psychoterapeutů, placených pojišťovnou je limitován, a tak mají tito před dveřmi svých ordinací dlouhé čekací fronty. Psychoterapeutům, pracujícím tzv. na sebe, nezbývá než o sobě dávat nějakým způsobem vědět, aby se k potenciálním klientům dostala informace i o jejich nabídce. Tady si klienti službu sice zaplatí ze svého, ale je mnohem dostupnější. Najde-li si takového soukromníka duševně nemocný, pro kterého nejsou jeho služby dostatečné, je věcí etiky doporučit mu, aby navštívil ještě třeba psychiatra. Mnozí soukromníci s nějakým kolegou zdravotníkem přímo spolupracují. V podstatě ale psychoterapeuti ve zdravotnictví i mimo něj dělají tu samou práci.

Nekompetentní psychoterapie představuje celospolečenské ohrožení, v tom s panem Doležalem souhlasím. Je on ovšem tím, kdo má její kompetentnost posuzovat?

Česká psychoterapeutická společnosti však není sdružením všech psychoterapeutů. Pro členství v ní není nutné splňovat nějaká kritéria. Stačí, že máte k psychoterapii vztah a doporučí vás 2 dosavadní členové. Ani to není žádná povinnost, takže z toho, že pan Činka není členem právě této společnosti nelze vyvozovat zhola nic.

Vedle této společnosti existuje v ČR již mnoho let také Česká asociace pro psychoterapii (ČAP), která má za cíl stanovit pravidla pro poskytování psychoterapie napříč resorty a pečovat tak o její kvalitu i mimo zdravotnictví. Přijímá za členy pouze psychoterapeuty, kteří splňují jasně definovaná kvalifikační kritéria.

Mezi ně patří kromě zmíněného psychoterapeutického výcviku také vysoká škola v příslušném oboru (kromě psychologie a medicíny to může být např. sociální práce, pedagogika a další taxativně vyjmenované obory) a plnění podmínek celoživotního vzdělávání – přesně daný počet hodin dalších kurzů a absolvování vlastní supervize. (Psychoterapeut, který nechodí pravidelně na supervize, může ujet v nějakých svých představách a začít pak pacientům škodit, aniž by si to uvědomoval. Supervize mu pomáhá reflektovat svoji práci, dává mu zpětnou vazbu.)

Pan Činka nemá vysokou školu, a proto nemůže být momentálně členem ani této společnosti. To ale neznamená, že není oprávněn provozovat psychoterapii. Zákony této republiky psychoterapii nijak nedefinují, jako obor ji neznají a tedy ani neregulují. To se snaží ČAP změnit.

Protože v demokratické společnosti platí, že co není zakázáno, je dovoleno, je tedy poskytování psychoterapie na živnostenský list naprosto legitimní. ČAP usiluje mimo jiné o to, aby se psychoterapie stala vázanou živností, což by umožňovalo adekvátní vzdělání vyžadovat. Pan Činka má ovšem již dvacetiletou praxi, jeho kvalifikace by tedy mohla být uznána tzv. grandparentingem. Žádné nové zákonné opatření totiž nelze vyžadovat zpětně.

V psychoterapeutické obci to momentálně vře díky nové vládní vyhlášce, týkající se redefinování podmínek pro poskytování psychoterapie ve zdravotnictví. Vyhláška ustanovuje nástavbovou atestaci, k níž však budou připouštěni pouze kliničtí psychologové. Pro ně se přípravné studium ještě o něco prodlouží, další odborníci jako psychiatři, adiktologové, zdravotní sestry… jsou zatím vyřazeny ze hry úplně. Pro veřejnost to znamená, že dostupnost psychoterapie, poskytované na pojišťovnu, se ještě zmenší. Tím důležitější je zabezpečit kvalitu psychoterapie, poskytované jinde.

MUDr. Olga Kunertová, psychoterapeutka a psychiatrička, zakladatelka psychoterapeutického centra Gaudia a členka výboru ČAP

 

 

 

Napiš komentář

Post comment as a guest

0
  • Návštěvník - Štefan Schwarc

    Děkuji paní Kunertová, panu Doležalovi se podařilo svojí prací s panem Činkou zařadit se mezi novinářské šarlatány, neboť zcela zjevně neudělal dobrou novinařinu, jen naštval jednoho chlápka, který pozdě zjistil, že jej vodí za nos.

    0 Líbí se Krátká URL:
  • Návštěvník - Irena

    Dokument je zmanipulovaný . Už jen arogance panna Doležala, , nepouštění pana Činky ke slovu, neochota si cokoliv nechat vysvětlit, používání tzv. odborných výrazů, které svědčí pro to, že pan Doležal se v problematice skoro vůbec neorientuje....reportáž mne velmi zklamala. Vidím, že novinařina je zcela neobjektiivní, když se jednomu novináři prostě zachce. Umí zdiskreditovat člověka a udělat z něj neschopného blbce a zloděje jen proto, že se novináři zachce. Ale tak je to vždycky. Nové objevy a nové informace mají vždycky problém s prosazením proti stádu. Fandím panu Činkovi. Je velmi dobrý hypnoterapeut, a to co o práci s mozkem jak na poli učení, tak i v rovině emocí, učí, je skvělé.

    0 Líbí se Krátká URL:

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.