Aktuálně

Výzva „4P“ k legalizaci psychoterapie v sociálních službách

Členové Pracovní skupiny pro psychoterapii v sociálních službách v rámci APSS ČR vydali Výzvu „4P“ k legalizaci psychoterapie v sociálních službách. Autoři Výzvy „4P“ chtějí podpořit udržení pojmu psychoterapie v novele zákona o sociálních službách a další rozvoj psychoterapie v sociálních službách, a to z důvodu Potřebnosti, Patřičnosti, Psychosociální multidisciplinarity a Připravenosti. K Výzvě „4P“ se již připojila i Asociace nestátních organizací (A.N.O.).

ČAP tuto výzvu podporuje.

Výzva „4P“ k přečtení zde

http://www.apsscr.cz/

 

Prohlášení ČAP k dokumentu "Infiltrace: Obchod se zdravím"

Výbor České asociace pro psychoterapii s politováním shlédl dokument ČT "Infiltrace: obchod se zdravím" a chce ubezpečit své kolegy a veřejnost využívající psychoterapeutických služeb, že tento způsob práce a přemýšlení je v naprostém rozporu se všemi zásadami naší profese.

Chceme zcela jednoznačně oddělit tento materiál od psychoterapeutické praxe, také proto, že postava, která v dokumentu vystupuje, nemá (podle webových stránek) žádnou odbornou psychoterapeutickou kvalifikaci.

Dokument jen zvýrazňuje nutnost jasnějšího ohraničení a větších pravidel pro profesi psychoterapeuta v České republice.

Zároveň chceme podpořit všechny kvalifikované kolegy a vědecké společnosti, které se odborně věnují psychosomatickému přístupu, jehož přínos je podpořen celou řadou respektovaných studií a výzkumů a bylo by velkou ztrátou a nedorozuměním jej spojovat s natočeným materiálem.

 

Tisková zpráva k přečtení zdeZa ČAP
PhDr. Jiří Drahota, předseda