Aktuálně

Prohlášení ČAP k dokumentu "Infiltrace: Obchod se zdravím"

Výbor České asociace pro psychoterapii s politováním shlédl dokument ČT "Infiltrace: obchod se zdravím" a chce ubezpečit své kolegy a veřejnost využívající psychoterapeutických služeb, že tento způsob práce a přemýšlení je v naprostém rozporu se všemi zásadami naší profese.

Chceme zcela jednoznačně oddělit tento materiál od psychoterapeutické praxe, také proto, že postava, která v dokumentu vystupuje, nemá (podle webových stránek) žádnou odbornou psychoterapeutickou kvalifikaci.

Dokument jen zvýrazňuje nutnost jasnějšího ohraničení a větších pravidel pro profesi psychoterapeuta v České republice.

Zároveň chceme podpořit všechny kvalifikované kolegy a vědecké společnosti, které se odborně věnují psychosomatickému přístupu, jehož přínos je podpořen celou řadou respektovaných studií a výzkumů a bylo by velkou ztrátou a nedorozuměním jej spojovat s natočeným materiálem.

 

Tisková zpráva k přečtení zdeZa ČAP
PhDr. Jiří Drahota, předseda

 

Volby do ČPtS ČLS JEP

Jiří Drahota (předseda ČAP) rozeslal dne 16. března dopis členům České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, ve kterém je vyzývá ke společné kandidátce do voleb ČPtS, níže si můžete kompletní korespondenci ve věci voleb do ČPtS: výzvu Jiřího Drahoty, reakci Karla Koblice (předseda ČPtS) a korespondenci mezi Alenou Paloušovou (místopředsedkyně ČPtS), Jiřím Drahotou a Františem Matuškou (člen výboru ČAP, který bude kandidovat do výboru ČPtS).

Prosím, napište nám do diskuze své komentáře k celé situaci, zajímá nás Váš názor. Děkujeme!

Číst dál

Vzpomínka PhDr. Ivy Enachescu‑Hroncové,PhD. na profesora Ferdinanda Knoblocha

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mám dnes smutnou zprávu. Nečekaně, jako blesk z čistého nebe, přišla od paní Johany Knoblochové z Vancouveru zpráva o úmrtí jejího otce a našeho učitele, zakladatele a dlouholetého ředitele Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii a zdravý životní styl (INCIP) prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha, FRCP (Kanada), CSc. (Česká republika).

Číst dál