Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Výcvik integrace v psychoterapii

  • 15/01/2022

Komplexní pětiletý

VÝCVIK INTEGRACE V PSYCHOTERAPII

V našem výcviku podporujeme studenty, aby si postupně vytvářeli vlastní terapeutický přístup. Zaměřujeme se na společné účinné faktory, zejména na terapeutický vztah. Učíme, jak mnohost psychoterapeutických perspektiv využívat v praxi a s našimi studenty systematicky nacvičujeme základní

praktické dovednosti psychoterapeuta.

 

Plánovaný začátek 5. běhu výcviku: podzim 2022

 

Tým lektorů: Stanislava Dudová, Radim Karpíšek (garant výcviku),

Petr Odstrčil, Markéta Rokytová, Jan Roubal,

Markéta Skálová, Milan Stiburek

a další spolupracující lektoři a supervizoři.


Výcvikový program je certifikován Českou asociací pro psychoterapii. Výcvikový program je schválen ČPtS ČLS JEP pro oblast zdravotnictví.

Jsme plným členem European Association for Integrative Psychotherapy.

Jsme v souladu s kritérii European Association for Psychotherapy.

 

Komplexní pětiletý výcvik se skládá z 350 hodin sebezkušenosti, 500 hodin teorie a nácviku dovedností a 150 hodin supervize.

Převážná část výcviku probíhá v malebném prostředí Vysočiny. Místo výcviku je dobře dostupné z Čech, Moravy i Slovenska.

 

Termín podání přihlášky: nejpozději do 15. ledna 2022

Další informace: www.psychoterapie-integrace.cz

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software