V ČAP nás je 1341!
Log in

SEZNAM SUPERVIZORŮ

Supervize je základní nástroj, jak se psychoterapeut udržuje "ve formě". Proto vytváříme seznam kvalifikovaných supervizorů pro potřeby členů ČAP i dalších odpovědných psychoterapeutů. Seznam je otevřen všem supervizorům, kteří splňují podmínky pro zapsání.

Máte-li o zapsání do seznamu supervizorů zájem, přečtěte si podmínky pro zápis do seznamu supervizorů


Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software