Log in

SEZNAM SUPERVIZORŮ

Supervize je základní nástroj, jak se psychoterapeut udržuje "ve formě". Proto vytváříme seznam kvalifikovaných supervizorů pro potřeby členů ČAP i dalších odpovědných psychoterapeutů. Seznam je otevřen všem supervizorům, kteří splňují podmínky pro zapsání.

Máte-li o zapsání do seznamu supervizorů zájem, přečtěte si podmínky pro zápis do seznamu supervizorů


O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakt na ČAP

HLEDÁTE terapii? klikněte zde. 


Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1122 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software