Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

vzdělávací akce

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud máte zájem o zveřejnění vaší akce, podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Nadcházející akce

  • 30/07/2024
  • 17:00
  • Webinár - Online

  Přidejte se na webinář, kde vám ukážeme, jak už dnes terapeuti digitalizují svou praxi s Lumi a jak můžete Lumi jednoduše využívat i ve své praxi. Toto krátké demo vám ukáže, jak platforma funguje, jaké služby poskytuje a dá vám prostor zeptat se na otázky přímo našeho týmu, který dnes vyvíjí Lumi pro vás. 

  Formát: Webinár - Online
  Platforma: Google Hangouts
  Dĺžka: 45 min
  Dátum/Čas: 30.Júla 2024 o 17:00

  Co je Lumi? 

  Lumi je digitální administrativní nástroj pro řízení privátní terapeutické praxe, který vyvíjíme ve spolupráci s terapeuty. Naším posláním a cílem nástroje Lumi je: 

  1. Ušetřit terapeutům čas strávený na administrativě a uvolnit tak více prostoru na terapie, vzdělávání nebo odpočinek. 

  2. Poskytnout lepší servis klientům v terapii - jednodušší platby, informovanost a bezpečnost pro vaše klienty. 

  3. Udržovat pořádek v administrativě spojené s privátní praxí bez zásadní námahy terapeuta. 

  Lumi se zaměřuje hlavně na manažment poznámek, komunikace, faktur, plateb a kalendáře. Tyto, ale i mnoho dalších funkcí vám ukážeme v rámci 45 minutového webináře.

  Více na: https://www.lumi-app.com/cs 

  Zaregistrujte se pomocí formuláře a zašleme vám přihlašovací údaje na webinář: https://forms.gle/4JCJ6q6kVUVwv8bW6 

  Pokud byste měli nějaké otázky, kontaktujte nás na adam@lumi-app.com

  Těšíme se na vás! 

   Tým Lumi
  ____________

  • 13/08/2024
  • Brno

  V našem historicky nejstarším vzdělávání získáte mix toho nejlepšího, co představuje způsob práce v individuální psychologii. Ukážeme si jak pracovat s klienty v rámci individuální konzultace (individuální, párová nebo rodinná terapie), inspirujeme pro vytvoření metodiky pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny terapeuticky nebo rozvojově. Projdeme si sebezkušeností, abychom lépe porozuměli systému kladení otázek při provázení klientů i metodám, se kterými budeme pracovat.

  Akreditace: MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 13.-16.8.+10.-11.9.2024 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie/


  • 19/08/2024
  • Brno

  Pomocí napojení na tělesné prožívání porozumíme tomu, jak vnímání a prožívání vlastní tělesnosti odráží vztah k sobě, druhým a světu. Ukážeme si, jak skrze práci s tělem porozumět osobní dynamice, soukromé logice a životnímu stylu. Práci s tělem využijeme jako vstupní bránu pro změnu myšlení a emočního prožívání. Budeme se věnovat praktickému nácviku metod (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty.

  Akreditace: MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 19.-23.8.2024 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/prace-s-telem-v-kontextu-adlerovske-psychologie/


  • 05/09/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Jan Hesoun


  • 10/09/2024
  • 18:00 - 20:00
  • Zoom
  Register

  V listopadu budeme na valné hromadě volit složení Výboru ČAP na příští 4 roky. Výbor je výkonný orgán a určuje směřování a činnost celé asociace. Asi polovina členů současného složení výboru o další kandidatuře neuvažuje, prostor pro obměnu je tedy značný.

  Rádi byste se více zapojili do činnosti asociace a chtěli stát v jejím vedení? Přemýšlíte o kandidatuře? Nevíte co si pod tím máte představit a potřebujete víc informací?

  Přijďte na online setkání 10.9. od 18 hodin, kde představíme podrobněji, co členové výboru dělají a kde bude prostor pro všechny vaše otázky.


  Jirka Drahota

  předseda ČAP

  • 24/09/2024
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  rádi bychom Vás pozvali na druhé setkání pracovní skupiny se zaměřením na Ekopsychoterapii, terapii v přírodě, práci s klienty v jiném než klasickém kontextu.

  Setkání je určeno nejen pro ty, kteří s klienty v přírodě pracují, kteří o práci v přírodě uvažují, kteří mají k dané oblasti setkání. Ekopsychoterapie, terapie v přírodě se stále intenzivněji vyjevuje a my se budeme zabývat tím, jak tuto modalitu terapeutického procesu uchopovat.

  Setkání bude trvat 90 minut. Do 20.9., prosím, dejte vědět, jaké z témat, která jsme zachytili během úvodním setkání, by stálo za to probrat více. Vaše podněty uvítáme na adrese : adam@terapiemezistromy.cz.

  Na setkání se na vás těší
  Adam Táborský
  Martin Jára
  Roksana Táborská




  • 30/09/2024
  • Brno

  Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce.

  Akreditace MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 30.9.-2.10.+4.-6.11.2024 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/trenink-ve-vedeni-rozhovoru/


  • 03/10/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Pavel Vítek a František Matuška


  • 07/10/2024
  • Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cílem výcviku je nabídnout školním psychologům a dalším, kteří se věnují školnímu poradenství, tolik potřebnou podporu, která jim umožní systematicky spolupracovat na proměně školy směrem k partnerskému a spolupracujícímu nastavení a tak spoluvytvářet prostředí umožňující zažívat pocit sounáležitosti. 

  Budeme rozvíjet všechny kompetence důležité pro práci v kontextu školního poradenství - vedení rozhovoru s dětmi, rodiči i učiteli, speciální techniky pro práci s jednotlivcem i se skupinou, práce s diagnostickými metodami, které umožňují identifikovat problematická místa bránící zdravému fungování školy, rozpoznat zdroje, silné stránky a potenciál. Naučíme se také, jak motivovat ke změně a podporovat v její realizaci, provázet procesem změny. Pozornost budeme věnovat i vytváření strategie pro podporu spolupráce uvnitř školy a zakotvení práce do ucelené metodiky práce v různých kontextech.

  Výcvik je zakotven v konstruktivistickém přístupu, na kterém staví individuální psychologie a systemika, ve kterých jsou vycvičené lektorky výcviku.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 7. října 204 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Alice Vašáková

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/skolni-individualni-psychologie-poradenstvi/


  • 07/10/2024
  • Brno

  Téma duševní pohody a vhodných podmínek pro psychosociální vývoj trans a nebinárních dětí a dospívajících se dostává do povědomí profesionálů pracujících s dospívajícími. Uvědomování si vlastní odlišnosti a otazníky ohledně místa ve společnosti může trans* a nebinární vést ke ztrátě odvahy, k vyhýbání se kontaktu se světem či s druhými a komplikovat začlenění do společnosti.

  Na kurzu Mgr. Magdaleny Valáškové nabídneme informace potřebné k porozumění potřebám dětí, rodiny a školy, naučíte se dítě provázet a podporovat v uvědomování a prozkoumávání genderové identity a současně rozvíjet v dalších kompetencích potřebných pro úspěšné začlenění do společnosti a naplnění potřeby sounáležitosti.

  Akreditace: MPSV v realizaci

  Délka: 16 hodin

  Termín: 7.-8.10.2024 v Brně

  Cena: 3 600,- Kč bez DPH

  Lektor: Mgr. Magdalena Valášková

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/podpora-trans-a-nebinarnich-deti-a-dospivajicich/


  • 09/10/2024
  • 18:00 - 20:30
  • Zoom
  Register

  Psychoterapeutická práce s klientem, který užívá psychofarmaka, přináší řadu otázek. 

  • Jsou léky návykové?
  • Mohou léky měnit to, jak klient komunikuje?
  • Kdy doporučit klienta k psychiatrovi a jak jej naopak podpořit při diskuzi nad vysazováním léků, či při odmítání léků?
  • Jak pracovat s klientem, který léky nadužívá?

  Budou nás zajímat vaše konkrétní otázky předem, zašleme Vám k tomu krátký dotazník.

  Dotazům a diskuzi bude také věnována podstatná část webináře. Každý přihlášený účastník dostane záznam webináře platný na 30 dní.

  O lektorovi:

  MUDr. Alena Večeřová - Procházková

  Psychiatrička s psychoterapeutickým výcvikem v integrativní psychoterapii a v biosyntetické psychoterapii, supervizorka, lektorka, ředitelka a odborná garantka Skálova Institutu, 27 let praxe.




  • 14/10/2024
  • Brno

  Pět tajemství pro spokojené děti: workshop pro profesionály pracující s rodiči nabízí způsob, jak podpořit rodiče v rozvoji jejich rodičovských dovedností, jak budovat a pečovat o vztah mezi rodičem a dítětem ve všech vývojových obdobích. Teoretický základ programu Pěti tajemství vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera. Ústředními tématy, na která je zaměřena práce s rodiči, jsou budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu ve výchově, porozumění čtyřem cílům nevhodného chování u dětí, rodinné konstelace a interakce v rodině, práce s životním stylem a životními úkoly.  

  V kurzu Kim Lee Own se účastníci naučí, jak pracovat s rodiči v rámci individuální práce i ve skupině. Součástí je i metodika pro vedení rodičovských skupin věnovaných rozvoji rodičovských kompetenci. Metodiku pro práci s rodiči je možno využít jak u biologických, tak i pěstounských rodin.  

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 14.-17.10.2024 v Brně

  Lektor: Kim Lee Own, MA

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/kim-lee-own-metodika-prace-s-rodici


  • 17/10/2024
  • Eko farmy Bílý Mrak v Šachově

  Vážení kolegové,

  Na podzim 2024 otevíráme první běh postgraduálního programu párové terapie určeného pro absolventy psychoterapeutických výcviků, kteří již začali pracovat s páry nebo to mají v úmyslu. Postgraduál probíhá v průběhu jednoho roku (celkem pět třídenních setkání). Výhodou programu bude akreditace AKP pro klinické psychology. Výukové hodiny (celkem 75 hodin) budete tedy moci započítat do vašeho vzdělávání.

  Pokud vás problematika párové terapie oslovila a máte chuť se v tomto směru dále rozvíjet, více informací najdete zde.

  Lektoři: Darina Fialová a Tomáš Komárek

  • 07/11/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  Jan Hesoun


  • 05/12/2024
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členy výboru a odborné rady.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. 

  Za ČAP se těší

  František Matuška


  • 31/01/2025
  • 01/02/2025
  • Praha
  Register

  Zveme Vás na setkání se členy ČAP. Tématicky navazujeme na Etický den 2023 v Brně, protože věříme, že kultivace etické citlivosti a uvažování si zaslouží naší kontinuální pozornost i péči. 

  I proto jsme se rozhodli pro inovativní formát, kdy přípravnou fázi zahajujeme už teď -  má podobu tematických diskusí na online diskusním fóru Discourse. K diskutování jste zváni všichni, bez ohledu na to, zda se konference zúčastníte či ne (ale my doufáme, že ano!:-)). Konference tak bude vyvrcholením této naší společné práce. Těšit se můžete nejen na inspirativní přednášky, ale především na prostor klást si důležité otázky, společně hledat odpovědi a tříbit si tak své etické uvažování.

  Tato akce je také unikátní příležitostí setkat se jako společenství po šesti letech - přesně tolik let uběhlo od našeho posledního celokomunitního živého setkání.  

  Kudy dál? 

  • Přihlaste se na konferenci za nejvýhodnější cenu.

  • Prohlédněte si zatím navržená diskusní témata a registrujte se do diskuze

  • Už jste registrovaní do diskuze? Kdykoliv vstupovat do online fóra můžete zde

  • Pořád hledáme koordinátory*ky témat, uvítáme, pokud se stanete jedním z nich. Co tato role obnáší a jak se přihlásit se dočtete zde

  • Pokud chcete navrhnout vlastní téma k diskusi a stát se jeho koordinátorem*kou, pošlete nám prosím jeho název a krátkou anotaci na tuto adresu. 

  Těšíme se na vás v živých diskusích na fóru i osobně na konferenci! Pojďte je s námi spoluutvářet…

  Zdraví přípravný tým akce: 

  Milan Stiburek
  Petr Odstrčil
  Jiří Drahota
  Barbara Ernest
  Anna Stanislavová
  Jana Svačinová
  Kateřina Šafránková

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software