Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1400 členy.

Přihlášení

Log in

vzdělávací akce

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud máte zájem o zveřejnění vaší akce, podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Nadcházející akce

  • 04/09/2023
  • 04/12/2023
  • online

  EmotionAid® protokol byl navržen tak, aby nám pomohl naučit se snížit akutní stres, podpořit vlastní seberegulaci emocí a také poskytovat emocionální první pomoc ostatním pomocí jasných, jednoduchých a snadno použitelných nástrojů. 
  Tyto nástroje jsou výsledkem aktuálních poznatků v oblasti neurofyziologie a vycházejí ze somatických přístupů, zejména Somatic Experiencing™. 

  EmotionAid® umožňuje efektivně vytvářet a posilovat naši psychickou odolnost při překonávání každodenních výzev a zmírňovat napětí během krizí a zvláště stresujících dob.
  Metodu využívají nyní pracovníci IZS a spolupracujících organizací v rámci pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině.

  Plné proškolení v EmotionAid® spolu s její autorkou Cathy Lawi (Izrael) a týmem v ČR je možné ve Výcvikovém kurzu v září. Jedná se výcvik, kde si osvojíte řadu cvičení a simulací s využitím didaktické sady nástrojů EmotionAid® pro specifické situace a témata, zejména pro téma stresu a únavy z pomáhání, téma hranic a kolektivního a transgeneračního traumatu a možnosti použití EA v práci s dětmi a skupinami. Součástí je teorie, praktické ukázky, dema a videa. Dále cvičení v malých skupinkách a následná supervizní podpora.

  Facilitátorská část pak navazuje v listopadu a umožní absolventům předávat EA o oblastí, ve kterých se klienti a pracovníci setkávají s vysokou úrovní stresu (lékaři, učitelé, záchranáři, hasiči, armáda atd.) 

  Výcvik je určen pro:
  - psychology, psychoterapeuty a profesionály v oblasti duševního zdraví
  - učitele a pedagogické pracovníky, školní psychology
  - krizové interventy
  - záchranáře (policie, zdravotníci, hasiči)
  - pracovníky ve zdravotnictví

  Online program EmotionAid®, který povede Cathy Lawi spolu s naším týmem PROBÍHÁ NA PLATFORMĚ ZOOM.

  Během kurzu, který bude tlumočen do českého jazyka, obdržíte také celou baterii materiálů v ČJ.

  Celý výcvikový program je akreditován u AKP.

  Výcvikový program obsahuje 30 hodin (z toho 24 hodin výcviku a 6 hodin supervize):

  Kurz 1. modul:
  4.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00
  5.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00
  Supervize 1: 
  12.9. 17:00-20:00
  Kurz 2. modul:
  18.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  19.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  Supervize 2: 
  27.9. 17:00-20:00

  PŘIHLÁŠKA:https://forms.gle/ddz97UoDtLNGu6oFA

  https://emotionaid.cz/vycvikovy-kurz/?fbclid=IwAR3w84h2RHPew6ltUgkZ35xK5EjbtdcZ6kMOg0XdiwCuh4y_HubSUjqdXR0

  Navazující facilitátorský modul obsahuje 15 hodin (12 hodin výcviku a 3 hodiny supervize): 

  Kurz pro facilitátory 3.modul:
  27.11. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  28.11. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  Supervize 3
  4.12.2023 17:00-20:00

  PŘIHLÁŠKA:https://forms.gle/aTGMdKv7x4cs9tuc8

  https://emotionaid.cz/kurz-pro-facilitatory-emotionaid/

  Kontakt: kurzemotionaid@gmail.com

  www.emotionaid.cz


  • 22/09/2023
  • 31/10/2023
  • Praha

  Český institut pro supervizi (dále jen „ČIS“) otevírá nový běh výcviku v integrované supervizi.

  Supervizoři, kteří zdárně ukončí výcvik ČIS se mohou stát členy ČIS a zároveň členy Evropské asociace pro supervizi a koučink EASC, které je ČIS součástí.

  Garantem výcviku v roce 2024 je PhDr. Martina Venglářová, která bude vyučovat společně s dalšími mentory ČIS.

  Forma a rozsah výcviku: 

  - Výcvik probíhá formou třídenního soustředění od čtvrtečního večera (začátek 18:00) do sobotního odpoledne (do 14:30) v Praze.

   - Setkání vede garantka a dva lektoři (případně další hosté).

   - Celková hodinová dotace výcviku je 557 hodin. 

  - Výcvik obsahuje 160 hodin přímé výcvikové práce rozložené do 8 setkání cca 2 - 3x do roka. 

  - Výcviková setkání jsou proložena peer skupinami v rozsahu 92 hodin a od 3. výcvikového setkání 56 hodinami skupinového mentoringu. Výcvikový mentoring probíhá ve skupinách. 

  - Součástmi výcviku je také 100 hodin dalšího vzdělávání nad rámec výuky ve výcviku a 100 hodin aktivní činnosti na poli integrativní supervize. - Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou. 

  - Zkouška probíhá rok od posledního setkání. ČIS vyhlašuje termíny zkoušky každé dva roky. Aby frekventant získal kvalifikaci supervizora, měl by splnit zkoušku do 5 let od posledního výcvikového setkání. 

  Chcete se přihlásit do výcviku? 

  • Vyplňte elektronickou Přihlášku. 

  • Zašlete svůj Profesní životopis, stručný motivační dopis (Proč chci do výcviku, co od něj očekávám, co mě motivuje stát se supervizorem, maximální rozsah 1 A4, formát pdf.) a doporučení od dvou supervizorů (forma je volný text, ze kterého bude zřejmé, že supervizor dlouhodobě zná vaši práci a doporučuje Vás na základě spolupráce, abyste se sami stali supervizorem, v maximálním rozsahu 1 strany A4, s podpisem doporučujícího supervizora, dokument ve formátu pdf., potvrzení může být od supervizora, který není supervizorem ČIS) na e-mail cisvycvik@gmail.com

  • Zájemce, kteří splňují všechny požadavky pozveme na osobní pohovor, který se bude konat v Praze. Cena online pohovoru s garantem výcviku je 1 200 Kč, splatná předem na účet. 

  Uzávěrka přihlášek: Přihlášky a všechny související dokumenty prosím posílejte do 31. 10. 2023.

  Termíny: 

  • 1. Termín pohovorů se zájemci o výcvik bude formou osobního setkání je už 22. 9. 2023 na adrese Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00. 

  • Termín prvního výcvikového setkání je stanoven na čtvrtek 14. 3. – sobotu 16. 3. 2024. Změny termínů jsou ze strany ČIS vyhrazeny. 

  Cena výcviku: V rámci výcviku hradí frekventant víkendová setkání a skupinový mentoring. Cena je stanovena na 12 000 Kč za jedno 20hodinové výukové setkání. Dále frekventant hradí dvě splátky po 10 000 Kč za 8 setkání skupinového mentoringu, který probíhá průběžně od 3. setkání dále. Individuální mentoring (10 hodin) si každý frekventant hradí zvlášť.

  Cena zkoušky je stanovena dle počtu frekventantů. Náklady na přijímací pohovor hradí každý zájemce zvlášť. 

  V případě, že máte dotazy nebo nejasnosti ohledně výcviku, obracejte se prosím na cisvycvik@gmail.com


  • 25/09/2023
  • 07/11/2023
  • Brno

  Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 25.-26.9.+16.-17.10.+6.-7.11.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/trenink-ve-vedeni-rozhovoru/


  • 09/10/2023
  • Brno

  Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individální psychologie a používání v různorodé praxi - např. v individuální nebo skupinové práci s klienty, kteří nemusí mít rodičovskou zkušenost, při provázení rodičů v rozvodových situacích, v edukaci a rozvíjení kompetencí, pro provázení pěstounů. Projdeme spolu všechny fáze - naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně. 

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 9. října 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile-dovednosti/


  • 10/10/2023
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  Register

  MENTORING - Seminář pro aktivní mentory a ty, kteří se jimi chtějí stát

  Proběhne online 10.10. 2023 18,00 – 19,30

  Vážení kolegové, zkušení i začínající mentoři, zveme vás na společné setkání.

  Přibývá zájemců o mentoring, přibývá i mentorů. Mentoring je nově součástí dalšího vzdělávání psychoterapeutů.

  Rádi bychom se s vámi sešli, sdíleli zkušenosti z mentoringu, podpořili začínající kolegy a domluvili se na vytvoření společné platformy pro ladění mentorských nástrojů.

  Informace o mentoringu: https://czap.cz/Mentoring-detaily


  Na setkání s Vámi se těší za ČAP

  Petr Odstrčil a Milan Stiburek  • 11/10/2023
  • 09:00
  • 06/12/2023
  • 12:15
  • Praha

  Během pěti tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou často sebezážitkovým způsobem seznámeni s hlavními metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými a úzkostně depresivními problémy. Jedná se o monitoring úzkostných stavů ve čtyřech modalitách (myšlenky, emoce, tělesné reakce, pozorovatelné chování), analýzu vyhýbavého chování, metody jako kognitivní restrukturalizace, expozice (interoceptivní, in vivo), zklidňující dýchání do břicha, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky. Během kurzu bude také představen koncept “Terapie přijetí a odhodlání” (III. vlna KBT) a účastníci si budou moci na sobě vyzkoušet nácvik odstupu od neužitečných kognic a přijímání emocí. Účastníci kurzu obdrží informační materiály k jednotlivým metodám.

  Lektor: Mgr. Roman Pešek (www.kbt-pesek.cz)

  Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

  Termíny na rok 2023:

  Středa 11/10: 9,00 – 12,15

  Středa 25/10: 9,00 – 12,15

  Středa 8/11: 9,00 – 12,15

  Středa 22/11: 9,00 – 12,15

  Středa 6/12: 9,00 – 12,15

  Maximální počet účastníků pro osobní (face to face) účast ve skupině je 13. Rovněž je možná počtem neomezená účast v online režimu, v rámci kterého se účastníci kurzu připojí pomocí ZOOM, vidí na monitoru prezentaci, účastníky, kteří jsou fyzicky přítomni na skupině a další účastníky připojené online.

  Cena kurzu: 5000 Kč za všech 5, na sebe systematicky navazujících bloků, se zadávanými domácími cvičeními pro účastníky kurzu (cena je stejná pro osobní i online účast).

  PřihlášeníZarezervujte si místo v kurzu přes systém Reservio. Můžete tak rovnou uhradit kurzovné. Fakturu Vám obratem vystavíme a na email zašleme hromadné informace pro účastníky!

  Přihlásit se můžete také přes email: klinika@psychosomatika.cz

  Místo: Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)

   

  • 12/10/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. JAN KNOP ~ 12. 10. 2023, CENA 1100KČ / 1300 KČ, 9 -16H

  Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.
  Jan Knop – člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

  přihlášky zde

  • 12/10/2023
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členem výboru Františkem Matuškou a členy odborné rady Jarmilou Tolimatovou a Milanem Stiburkem.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. Nejde tedy určitě o poslední setkání.

  Za ČAP se těší,

  Jarmila Tolimatová, František Matuška a Milan Stiburek


  • 19/10/2023
  • 09:00 - 16:00

  PHDR. LEONA JOCHMANNOVÁ, PH.D. – 19.10.2023 CENA 1100KČ / 1300KČ, 9 – 16H

  Seminář nabízí teorii a praxi terapie následků traumatu. Pojmenovány budou nejčastější symptomy, se kterými se můžeme setkat v terapeutické praxi a v souvislosti s terapeutickými postupy budou rozlišovány jednotlivé formy i kategorie traumatizace. Specifický zřetel bude kladen na nejčastější chyby při terapii traumatu a odlišnosti při práci s dětmi. Lektorka ve svém konceptu integruje propojení mysli-emocí-symbolizace a somatických vjemů (pocitů), základem jsou metody vycházející ze Somatic Experiencing®, focusingu, senzomotorické psychoterapie, Satiterapie, Katatymně orientované psychoterapie a dalších směrů.

  Leona Jochmannová, klinická psycholožka a supervizorka, profesně působí v soukromé klinické praxi a na katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou / spoluautorkou knih: Trauma u dětí; Dítě traumatizované v blízkých vztazích; Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin; Psychologie zdraví a dalších odborných textů.

  přihlášky zde

  • 20/10/2023
  • 13:30 - 20:00
  • Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha

  Milé kolegyně a kolegové,

  zveme Vás na seminář Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy – Rozprava nad texty, který pořádá 20. října 2023 v Praze časopis ČSPAP Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu u příležitosti vydání stejnojmenného dvojčísla Revue. Autoři článků představí jednotlivé historické postavy československé psychoanalýzy: Emanuela Windholze (M. Šebek), Otakara Kučeru (D. Holub) a Ladislava Haase (E. Rys) a společně s publikem zahájí rozpravu. Věříme, že se nám tak podaří tyto významné osobnosti naší historie oživit a zpřítomnit.

  Více informací najdete v letáku a na webu zde www.cspap.cz/cause/seminar-co-jsme-nevedeli-z-historie-ceskoslovenske-psychoanalyzy/, přihlásit se můžete zde https://cspap.cz/prihlaska-na-seminar-co-jsme-nevedeli-z-historie-ceskoslovenske-psychoanalyzy/.

  Obsah celého čísla najdete zde https://cspap.cz/xxiv-zima-leto-1-2-co-jsme-nevedeli-z-historie-ceskoslovenske-psychoanalyzy/.
  Budeme rádi, když informaci
  předáte i dalším kolegům, které by mohl seminář zajímat.

  Těšíme se na setkání s Vámi,

  Redakční rada Revue


  • 03/11/2023
  • brněnské Výstaviště, pavilon E

  Vážení kolegové,
  srdečně Vás zveme na Psychologický program s názvem Psychologická péče v kontextu medicíny, který se bude konat 3. listopadu v rámci Brněnských onkologických dnů na brněnském Výstavišti v pavilonu E. 

  Program se zaměřuje především na psychologický aspekt péče o onkologického pacienta jako součást týmového přístupu celého léčebného týmu, je tedy určen pro lékaře, psychology i nelékaře. 
  V rámci edukačních bloků, určených odborné veřejnosti, blíže představíme například obor psychoonkologie v aktuální situaci českého zdravotnictví a nabídneme porovnání se zkušenostmi ze zahraničí. Podrobnější informace k programu jednotlivých bloků naleznete v níže přiložené pozvánce. 

  Více informací o Brněnských onkologických dnech, včetně informací o dopravě a pokynů k přihlášení k účasti na konferenci, naleznete na https://www.onkologickedny.cz/

  V případě zájmu je možné se zaregistrovat do 17. října za zvýhodněnou cenu.

  • 06/11/2023
  • 09:30 - 18:00
  • Praha 2

  Datum: pondělí 6.11. 2023 9:30-18h

  Místo: Praha 2  (bude upřesněno podle počtu přihlášek)


  Psychologie potratu a postabortivní syndrom - interrupce, spontánní potrat a perinatální ztráta z pohledu krizové intervence a terapie traumat

  Prožívání ženy při rozhodování, během lékařského zákroku interrupce nebo nečekané těhotenské ztráty, akutní stresové reakce, dlouhodobé posttraumatické obtíže. Zkušenosti z psychoterapeutické praxe.

  • Mýty o potratech, 3 typické laické reakce;
  • úvod do psychologie krizí a traumat;
  • právní a medicínské minimum;
  • postabortivní syndrom jako specifická forma posttraumatické poruchy;
  • psychologické rozdíly mezi ztrátou dítěte a umělým ukončením těhotenství;
  • krize rozhodování, 4 úrovně argumentů;
  • rizikové faktory pro rozvoj postabortivního syndromu;
  • příznaky, projevy a typická témata;
  • postupy krizové intervence a dlouhodobé psychoterapie;
  • práce se vztahem k dítěti; symboly a rituály;
  • provázení při truchlení;
  • práce se s hněvem, studem, pocity selhání, viny a zodpovědností;
  • role muže (otce dítěte), prožívání během rozhodování, možná traumatizace;
  • role blízkých a zdravotníků;
  • příklady z psychoterapeutické praxe;
  • ukázka Memoryboxu, prezentace Perinatálního hospice Dítě v srdci.

  Vede psychoterapeutka Mgr. Jana Kučerová

  Cena 2500Kč

  Podrobnosti a přihlášky: Kurz Postabortivní syndrom - Jana Kučerová POD KROVY 


  • 09/11/2023
  • 09:00 - 16:00
  • online

  PHDR. YVONNA LUCKÁ ~ 9 . 11. 2023 CENA 1000/1200 KČ, 9 – 16H

  Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

  přihlášky zde

  • 22/11/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  Barbora Krčmářová, Tomáš Andrášik, 22. 11. 2023 cena 1100Kč /1300 Kč, 9 – 17 hod

  Aplikovaná divadelní improvizace nabízí psychoterapeutům inspiraci ve dvou rovinách: 1) jako hlavní či doplňková metoda práce se skupinami a 2) jako nástroj rozvoje terapeutických kompetencí. V sebezkušenostní části prozkoumáme terapeutický potenciál improvizace a rozvoje terapeutických kompetencí, zaměříme se zejména na experiment, kontakt a dialog. V teoretické části se dotkneme ukotvení improvizace v psychoterapeutické práci, zejména v Gestalt modalitě a přehledu aktuálních výzkumů mapujících toto téma.
  Tomáš Andrášik, psychoterapeut, absolvent INSTEPu, člen ČAP.
  Barbora Krčmářová, psychoterapeutka a krizová interventka, absolventka IVGT, členka ČAP.
  Tomáš a Barbora jsou aktivní improvizátoři a psychoterapeuti, kteří v posledních dvou letech spolupracují na mapování výzkumů, psaní odborných publikací a vytváření metodologie pro využití improvizace v psychoterapii.

  přihlášky zde

  • 22/11/2023
  • 09:00 - 16:30
  • Praha, Marianeum
  Register

  Vážené kolegyně a vážení kolegové z psychoterapeutických institutů,

  rádi bychom obnovili covidem přerušenou tradici setkávání psychoterapeutických institutů, spojenou s představením nově certifikovaných výcviků a společnou diskuzí a sdílením zkušeností na témata, která řešíte.

  Dopoledne bychom rádi dali prostor institutům, jejichž výcvik byl certifikován v posledním roce (až dvěma). Po obědě bychom se věnovali diskuzi a sdílení zkušeností na konkrétní aktuální témata, týkající se výcviků.

  Podrobný program a témata upřesníme.

  Prosíme Vás o registraci, abychom věděli, že s vámi můžeme počítat.

  Velmi se těšíme na osobní setkání s Vámi.

  Jménem odborné rady ČAP,

  Anna Stanislavová


  • 23/11/2023
  • 09:00
  • 24/11/2023
  • 16:00
  • Praha

  PHDR. NINA SCHAUTOVÁ – 23. A 24. 11. CENA 2200KČ/2600 KČ, 9 – 16H

  Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. První den si vyzkoušíme různé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti a jejich možné využití pro různé typy klientů v terapii (indikace a kontraindikace). Druhý den budeme všímavě prozkoumávat zákoutí našeho bytí s klientem a jak můžeme svou přítomností s klientem napomáhat či naopak překážet změně. Také se podíváme na to, jak mindfulness využít pro sebepéči nás terapeutů a jak ji zařadit do našeho nabitého programu.
  Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.
  Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

  přihlášky zde

  • 24/11/2023
  • 09:30 - 17:00
  • Brno, Impact Hub

  Etický den ČAP 2023

  REGISTRACE BUDE SPUŠTĚNA V TÝDNU OD 2.10.


  Srdečně Vás zveme na konferenci Etický den v Brně.

  Na konferenci bychom rádi informovali o vývoji péče o Etiku v ČAP a především otevřeli prostor  k proaktivnímu přemýšlení a sdílení etických témat za účelem společného porozumění, a získání společného rámce pro konkrétní situace v budoucnu.


  Program:
  (změna programu vyhrazena)

  Etický panel ČAP (Petr Odstrčil a Milan Stiburek)
  - jak se mění a posouvá struktura vývoj etického tělesa ČAP
  - jak jsme se po náročných kauzách posunuli od represivního do podpůrného a preventivního nástroje

  Eticky o etice (Matěj Horák)
  - jak mluvit o etických tématech, která mohou být citlivá a dráždivá

  Společná cesta s dalšími asociacemi
  - jaké jsou rozdíly a jak můžeme spojit síly

  Malé přešlapy - workshop (Barbara Ernest a Eliška Remešová)

  - metodou world cafe

  - je možné, že i já porušuju etický kodex, a co dělat když si myslím že kolega porušuje etické zásady?
   - jak napravit svůj přešlap, integrovat a jít dál?


  Kultivace veřejného prostoru - panelová diskuze (Veronika Čermáková, Dan Wagner,...)

  - jak se vyjadřovat k nedoborným službám, psychoterapie na sítích


  Registrace:

  Na Etický den jsou dvě varianty účasti:

  - osobní v místě konání, tedy v Brně - příjemný prostor, občerstvení, milá společnost, vše je zajištěno, zažijete to naživo a my se budeme moc těšit.

  - online - pro ty, kteří se do Brna nedostanou - online účastníci budou sedět na Zoomovém jednání, bude se jim promítat dění v sálu, budou moct online reagovat a vstupovat, při diskuzích budou rozděleni do menších skupinek; kávu si musí vařit sami

  Pro účast se přihlašte a uhraďte konferenční poplatek.

  Cena při registraci do 31.10.2023:

  - pro členy ČAP 1400 Kč, pro ostatní 1800 Kč

  - omezené množství zvýhodněných registrací pro studenty či osoby bez příjmů (na RD apod.) za 900 Kč.  • 28/11/2023
  • Brno

  250 hodinový výcvik pro absolventy Sebezkušenostního výcviku pro pracovníky v pomáhajících profesích nebo výcviku  Edukativní rodičovské terapie - pokročilé dovednosti. Zaměříme se na rozvoj dovedností pro práci s klienty v adlerovském přístupu. Součástí vzdělávání je sebezkušenost, supervize a trénink v metodách pro párovou terapii, individuální práci, rodinnou a rodičovskou terapii, práci s týmem a se skupinou. Součástí jsou i speciální témata, např. provázení krizemi nebo zacházení s traumatem.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 28. listopadu 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/profesni-rozvoj-kazuistiky-a-supervize-podpora-prace-v-adlerovskem-pristupu/


  • 29/11/2023
  • 09:00 - 17:00
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9


  • 30/11/2023
  • Praha, Zdoňov


  ARTE & GESTALT

  Zveme všechny kolegyně a kolegy, kteří arteterapii používají ve své práci a mají zájem rozšířit svůj profesní repertoár o perspektivu gestalt terapie, na dvouletý postgraduální výcvik.

  Proběhne od června 2024 do listopadu 2025, první rok v Praze, druhý v Adršpachu. Výcvik obsahuje 140 hodin, je garantován Českou arteterapeutickou asociací a organizuje jej Gestalt Plus s.r.o.

  Přihlášky přijímáme do 30.listopadu 2023. Pro více informací otevřete tento odkaz.

  Těšíme se, že společně budeme tvořit dobrý i elegantní tvar.

  Lenka Vávrová      Martin Jára


  • 30/11/2023
  • Zdoňov, Pension Slunovrat


  • 01/12/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 16
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 10. setkání

  Role psychoterapeuta:

  Péče o roli psychoterapeuta

  Sebepéče psychoterapeuta

  Celoživotní vzdělávání v psychoterapii

   Výzkum v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 05/12/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. MARTIN JÁRA ~ 5. 12. 2023 – CENA 1100/1300KČ, OD 9 DO 16H

  Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.
  Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP

  přihlášky zde

  • 11/12/2023
  • 10:00 - 11:30
  • Zoom
  Register

  Druhé setkání pracovní skupiny KIPT navazuje na první setkání, které proběhlo 4.9. Vítáni jsou samozřejmě i nově příchozí.

  Další setkání skupiny proběhnou:

  březen 4.3.2024 v 10 - 11.30  hod

  červen 3.6.2024 v 10 - 11.30 hod

  září 9.9.2024 v 10 - 11.30 hod 
  Zdravím srdečně, vážení a milí.

  Přicházím s nabídkou setkání pracovní skupiny pro Krizovou intervenci a trauma práci (KITP). Jde o první setkání vůbec, kde bychom rádi zjistili, kolik lidí v ČAPce se tématy krizové intervence a traumatu ve své práci zabývá? Zda by o setkání tohoto druhu byl zájem? V čem by nám scházení mohlo být k užitku?

  Vítáme především lidi

  - kteří jsou, ať už ze své předchozí profese/ zaměřením terapeutickým směrem KI, trauma práce ložení

  - v zásadě denně mají i tento typ klientely

  - prošli vzděláváním ke KI nebo trauma práci

  Při prvním setkání v menších skupinách bychom si mohli položit otázky

  - kde vidíme výhody a nevýhody propojení tématu KI a traumatu do jedné skupiny

  - úvahy o četnosti setkávání + nápady k obsahu - v čem by nám mohlo setkávání byt k užitku?

  A také se seznámit - kdo z nás pracuje v soukromém sektoru, kdo v institucích, kdo témata přednáší, kdo pracuje s jakou klientelou. Do jakých dalších platforem v tomto tématu ev také patříme.

  Záměrem těchto setkání by bylo 

  - vzájemně o sobě vědět

  - sdílet dobrou praxi - např. vychytávky z vlastního vzdělávání - prohlubovat řemeslo i se inspirovat pro své další vzdělávání, sdílet tipy na užitečné knihy, články, weby k tématu, téma návaznosti spolupracujících institucí, příp.spolupráce platforem v tomto tématu. Specifika některých příběhů, které doprovázíme. Možnost donajít jednoduchá sdělení o věcech složitých - co naši klienti potřebují předevšm, co ke své práci potřebuje my.

  - mít možnost vyjádřit společné stanovisko k tématům, které jsou pro nás specifické

  - položit si otázku, zda bychom chtěli vytvářet možnost sdílet naše zkušenosti, znalosti s ostatními terapeuty z ČAPky

  - vytvořit ČAP adresář pro KI a trauma práci

  - být snadno svolatelní, pokud by se děli události mimořádné, obdobné covidu /válce na ukrajině/tornádu a bylo zapotřebí zajistit např kontakty na lidi z oblasti KI a trauma práce. 

  Pi úvaze dobrovolnosti všech zúčastněných, kdo by do čeho/ v jaké době/ ve kterém tématu/v jaké míře šel. 

  Tedy především jde o to, aby vůbec byla možnost se v těchto dobách svolat a kupříkladu každý si nezjišťoval podobné informace sám pro sebe sólo, jak tomu např na při příchodu lidí z UA bylo.

  Všem přeji klidné dny!

  A s těmi, co se přidají se těším na zoom/viděnou

  Kristýna Farkašová

  • 19/01/2024
  • 23/05/2024
  • online, Praha

  PSYCHEDELICKÉ MINIMUM


  Vzdělávací program v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí

  Organizace Beyond Psychedelics z.ú. vás zve na inovativní vzdělávací program Psychedelické minimum založený na moderním výzkumu a zkušenostech z praxe v ČR i zahraničí s předními odborníky v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí. 

  Komplexní vzdělávací program nabízí 6 tematických modulů pokrývající široké spektrum problematiky psychedelik a rozšířených stavů vědomí od historie přes současný stav až po budoucí trendy. Program nabízí teoretickou orientaci v problematice doplněnou zkušenostmi z praxe, novinkami a palčivými tématy ze současného dění, diskuzemi a související legální nelátkovou sebezkušeností. 

  Vzdělávací program je přínosem pro širokou škálu odborníků v pomáhajících službách (psychoterapeuty, psychology, psychiatry, poradenské a sociální pracovníky, adiktology, zdravotní sestry, kouče, pedagogy, aj.), studentů souvisejících oborů i dalších zájemců o tuto problematiku.

  Program je vhodný pro osoby:

  • se zájmem pracovat v oblasti psychedelické péče, výzkumu psychedelik a rozšířených stavů vědomí;
  • jež přichází nebo mohou přijít do kontaktu s lidmi užívajícími psychedelika či praktikující další techniky navozování rozšířených stavů vědomí včetně těch, kteří mají zájem o takovou zkušenost;
  • se zájmem o získání či prohloubení znalostí v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí.

  Tematické moduly: 

  1. Psychedelika - základní východiska

  2. Nelátkové techniky rozšířených stavů vědomí

  3. Psychedelika v tradičním a náboženském kontextu

  4. Psychedelika v péči o duševní zdraví

  5. Rizika rozšířených stavů vědomí a užívání psychedelik

  6. Psychedelika v kultuře a rekreačním kontextu

  Více informací naleznete na našem webu

  Délka: 70 hodin 

  Termíny:  19. – 20.1. 2024 (Pá a So, online), 22. – 23.2 2024 (Čt a Pá, prezenčně v Praze), 22. – 23.3. 2024 (Pá a So, online), 19. – 20.4. 2024 (Pá a So, online), 22. – 23.5. 2024 (St a Čt, prezenčně v Praze-termín se pravděpodobně o 1-2 dny posune)

  Cena: od 24 400Kč

  Nabízíme 8% slevu pro pracovníky v pomáhajících profesích (psychoterapeuty, psychology, lékaře, sociální pracovníky, adiktology, zdravotní sestry, pedagogy, záchranáře). Pro přihlášení s 8% slevou je potřeba vstoupit do našeho eshopu a při nákupu zadat slevový kód Pomáhám8. Tuto slevu můžeme nabídnout jen v omezeném množství. Bude ji možno využít do vyprodání kapacity zlevněných vstupů.

  Nabízíme také dotované kurzovné pro zájemce v nepříznivé finanční situaci - více na webové stránce Psychedelického minima. Žádost o sociální stipendium je možné poslat do 20.9.


  Lektoři: Kurzem provází přední odborníci a lektoři z psychedelické péče, výzkumu a souvisejících oborů, mezi jinými: Dr. Ben Sessa, Mgr. Michael Vančura, Mgr. Rita Kočárová, JUDr. Tereza Dleštíková, Ing. Mgr. Tomáš Zuda, Luisa Procházková MSc., Mgr. Jakub Černý, Mgr. Magdalena Šimečková, Mgr. Filip Kňažek, Mgr. Svatava Bardynová, PhDr. Jan Benda, PhD, Mgr. Zuzana Postránecká a další.


  Přihlásit se můžete ZDE


Proběhlé akce

02/10/2023 1. setkání pracovní skupiny pro dětskou terapii
02/10/2023 Využití analýzy raných vzpomínek v párovém poradenství
22/09/2023 ČAP: Dobrá praxe IX. - Supervize v psychoterapii
21/09/2023 Skupinové supervize pro pracovníky z pomáhajících profesí
20/09/2023 PSYCHOTERAPIE TRAUMATU
19/09/2023 Psychoterapeutická dílna
14/09/2023 ČAP: 4. setkání PS pro sociální služby
08/09/2023 Setkání pro členy
04/09/2023 ČAP: 1. setkání pracovní skupiny pro Krizovou intervenci a trauma práci (KITP)
31/07/2023 Práce s tělem v kontextu adlerovské psychologie
25/07/2023 Edukativní rodičovská terapie
19/07/2023 Letní škola: Gestalt- Ano! A impro?- Brno
18/07/2023 Adlerovský přístup ve školním poradenství
28/06/2023 Trans a genderově rozmanitá klientela v psychoterapeutické praxi
28/06/2023 Skupinové supervize pro pracovníky z pomáhajících profesí
26/06/2023 Třetí setkání PS pro sociální služby
23/06/2023 Hanna Levenson PhDr: Dobrá praxe v psychodynamické psychoterapii
14/06/2023 Instep Akademie - PSYCHOTERAPIE Z POHLEDU KLIENTŮ: CO JIM POMÁHÁ A S ČÍM BÝVAJÍ NESPOKOJENI
12/06/2023 Instep Akademie - Transsexualita, poruchy pohlavní identity v dětství a dospívání
10/06/2023 Psychologie potratu a postabortivní syndrom
09/06/2023 TERAPEUT JAKO SENZOR POLE (ANJ)
08/06/2023 Setkání se členy - červen
06/06/2023 KAPACITA NAPLNĚNA Trauma ztráty dítěte - klinicko - terapeutický přístup
02/06/2023 Dobrá praxe VIII. - Etika v psychoterapii
12/05/2023 TRANSGENERAČNÍ PŘENOS TRAUMATU – PREVENCE A PÉČE
12/05/2023 Setkání pro členy
10/05/2023 INSTEP AKADEMIE - ÚVOD DO BIOSYNTESY
02/05/2023 Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
20/04/2023 Druhé setkání PS pro sociální služby
19/04/2023 Skupinové supervize pro pracovníky z pomáhajících profesí
15/04/2023 Poradenská Propedeutika
12/04/2023 ÚVOD DO PESSO BOYDEN SYSTÉM PSYCHOMOTOR
11/04/2023 Mentoring - seminář pro zájemce o účast v programu, mentorované i mentory
11/04/2023 Párová terapie a poradenství
04/04/2023 Setkání členů ČAP - zákon a živnost
29/03/2023 Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením
25/03/2023 Psychologie potratu a postabortivní syndrom
24/03/2023 1. Olomoucká psychosomatická konference
23/03/2023 Krizová intervence - Systemický přístup k práci s krizí - BRNO
22/03/2023 Vítejte na chatu, můžete začít psát
22/03/2023 Metody kognitivně behaviorální terapie (KBT) v praxi
21/03/2023 Trans* klientela v pomáhajících službách - jednodenní kurz
10/03/2023 Instep Akademie - Sexualita v Psychoterapii
09/03/2023 Život ve vlastních rukou – základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí II.
06/03/2023 První setkání PS pro sociální služby
28/02/2023 Brněnské setkání terapeutů
23/02/2023 Virtuální konference „Kyberbezpečnost pro zdravotnictví“
22/02/2023 Skupinové supervize pro pracovníky z pomáhajících profesí
07/02/2023 PSYCHOTERAPIE TRAUMATU
06/02/2023 Zážitkový úvod do ACT-u (terapie přijetí a odhodlání)
31/01/2023 setkání terapeutů (nejen) ČAP v Brně
26/01/2023 Deepsy - Práce s dotazníky
23/01/2023 Proplujme tím spolu (online kurz o budování soukromé psychoterapeutické / psychologické praxe)
20/01/2023 Základy Neurověd pro psychoterapeuty
19/01/2023 Setkání pracovní skupiny pro online terapii
19/01/2023 V rámci Komplexního vzdělávacího programu SUR otevíráme novou výcvikovou komunitu
13/01/2023 Dobrá praxe VII.
11/01/2023 Představení návrhu zákona o psychologických a psychoterapeutických službách
08/12/2022 Role psychoterapeuta při práci s konfliktními rodinnými vztahy a vydávání zpráv pro potřeby dalších institucí z pohledu etiky – diskusní seminář
08/12/2022 Minikurz tvůrčího psaní pro psychoterapeuty
06/12/2022 SETKÁNÍ BRNĚNSKÝCH TERAPEUTŮ - Mikuláš s ČAP
06/12/2022 Sny naživo
02/12/2022 Mindfulness
28/11/2022 Valná hromada ČAP - online
26/11/2022 Workshop - Jak neskončit v blázinci
24/11/2022 Setkání pracovní skupiny pro online terapii
23/11/2022 Psychoterapie traumatu
21/11/2022 Drogová problematika v terapii
15/11/2022 ADHD v dospělosti
15/11/2022 NADĚJE, DĚS A DŮSTOJNOST V DIALOGICKÉM PROCESU TERAPIE Lynne Jacobs
15/11/2022 Trauma a traumatická krize - on line
14/11/2022 PŘEDSTAVENÍ KETAMINEM ASISTOVANÉ PSYCHOTERAPIE A KLINIKY PSYON ČLENŮM ČAP
12/11/2022 Workshop - Jak neskončit v blázinci
08/11/2022 Právo pro psychoterapeuty
04/11/2022 GESTALT Theatre Therapy
04/11/2022 konference SUR: SKUPINOVÁ PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE V PRAXI
03/11/2022 Otevíráme novou výcvikovou komunitu SUR
03/11/2022 Gestalt Studia - nový běh výcviku v gestalt terapi
02/11/2022 Setkání mentorů
26/10/2022 Obecní kašna: Párová terapie v psychodynamickém kontextu
20/10/2022 Setkání brněnských terapeutů (nejen) z ČAP
20/10/2022 konference Příroda v nás II.: Příroda a duševní zdraví
20/10/2022 Transsexualita, poruchy pohlavní identity v dětství a dospívání
19/10/2022 Skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích
18/10/2022 Psychodiagnostické metody pro mapování rodinných vztahů
15/10/2022 Komplexní výcvik v skupinové psychoanalytické psychoterapii
14/10/2022 Duševní pohoda u trans a nebinárních klientů
13/10/2022 Práce s agresivitou v psychoterapii
13/10/2022 Existenciální psychoterapie aneb zamyšlení nad filosofickými východisky psychoterapie
10/10/2022 Otevřené setkání terapeutů Plzeňska
07/10/2022 Minikurz tvůrčího psaní pro psychoterapeuty
29/09/2022 Individuální psychologie Alfreda Adlera
22/09/2022 Deepsy - Práce s dotazníky
21/09/2022 Identita v kontextu genderu, sexuality a mezilidských vztahů
21/09/2022 Metody kognitivně behaviorální terapie (KBT) v praxi
20/09/2022 VÝCVIK V JUNGOVSKÉ PSYCHOTERAPII
19/09/2022 Setkání členů ČAP - zákon o psychoterapii
19/09/2022 Supervizní praktika - workshop
16/09/2022 Dobrá praxe VI.
09/09/2022 Úvod do hlasové terapie - ochutnávka
08/09/2022 Terapeutická praxe prakticky 8.9. a 15.9.2022
06/09/2022 Úvod do Biosyntesy
02/09/2022 Skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích
15/08/2022 Individuální psychologie Alfreda Adlera
26/07/2022 Individuální psychologie Alfreda Adlera
05/07/2022 Letní kurz integrované psychoterapie
01/07/2022 Úvod do hlasové terapie - ochutnávka
21/06/2022 Improvizující terapeut
20/06/2022 ZDARMA Trauma a posilování odolnosti v krizi
16/06/2022 Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (2. termín)
10/06/2022 Celodenní online workshop
09/06/2022 Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (1. termín)
07/06/2022 Obecní kašna: Psychoanalytická psychoterapie
07/06/2022 Psychoterapie u dětí - Diskuzní podvečer klinických psychologů
03/06/2022 Skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích
19/05/2022 Psychoterapie z pohledu klientů: co jim pomáhá a s čím bývají nespokojeni.
18/05/2022 5. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - psychiatrické minimum
18/05/2022 Skupinové supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích
14/05/2022 Mental States of War in the Consulting Room: Refugees and Therapists
11/05/2022 Psychoterapeutický podvečer - ztráty v kontextu rodičovství
11/05/2022 Obecní kašna: Psychoterapie zaměřená na řešení - DALET
11/05/2022 Trauma a jeho následky - terapeutický přístup založený na somatickém a symbolickém fokusování.
10/05/2022 Psychologická diagnostika dospělých a její využití v psychoterapeutické praxi
07/05/2022 Český psychoterapeutický den, pořádá ČPtS ČLS JEP
04/05/2022 Rodinná Gestaltterapie
28/04/2022 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví otevírá nový kurz – Základní trénink v metodě Yucel
26/04/2022 CAP pripitek
25/04/2022 Obecní kašna: Logoterapie a existenciální analýza
20/04/2022 Psychoterapeutický podvečer - úmrtí klienta v psychoterapeutické praxi
12/04/2022 4. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s týmem Gaudia
06/04/2022 Psychoterapeutický podvečer - Odvrácená strana Pornografie
06/04/2022 Úvod do Pesso Boyden Systém Psychomotor
01/04/2022 Sexualita v Psychoterapii
22/03/2022 Zapojení rodiny při práci s dětmi a dospívajícími - Diskuzní podvečer klinických psychologů
17/03/2022 3. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Yvonnou Luckou
16/03/2022 Psychoterapeutický podvečer - Perinatální duševní zdraví
15/03/2022 Obecní kašna:Systematická a narativní psychoterapie
12/03/2022 EAP 30 let - Výroční konference
10/03/2022 KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Věrou Roubalovou
10/03/2022 Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii
09/03/2022 Obecní kašna: Psychoterapie v postmoderně
08/03/2022 KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Danielou Vodáčkovou
05/03/2022 Válka v našich pracovnách - setkání terapeutů, sdílení zkušeností a hledání možností pomoci
02/03/2022 Psychoterapeutický podvečer - specifika práce s vietnamskou menšinou
25/02/2022 Duševní pohoda u trans a nebinárních klientů
24/02/2022 Sdílení zkušeností s DeePsy II.
23/02/2022 Psychoterapeutický podvečer - Křehká mateřská psychika
22/02/2022 Úvod do psychoterapie traumatu
16/02/2022 Sdílení zkušeností s DeePsy I.
08/02/2022 Obecní kašna: Biosyntéza - Český institut biosyntézy
20/01/2022 Obecní kašna: person centered - Rogers - PCA institut Praha
15/01/2022 Výcvik integrace v psychoterapii
17/12/2021 Obecní kašna: Gestalt terapie - Instep
02/12/2021 Spánek a poruchy spánku v psychoterapeutické praxi klinického psychologa
01/12/2021 Evolution of psychotherapy s ČAP promo kódem
30/11/2021 Valná hromada
30/11/2021 Setkání Institutů
25/11/2021 Seminář pro zájemce o ECP
23/11/2021 Obecní kašna: Integrativní psychoterapie - Skálův institut
22/11/2021 Sexvečery pod lampou VI.
09/11/2021 Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti
09/11/2021 Psychoterapie traumatu
26/10/2021 Mimořádná VH členů ČAP
22/10/2021 Dobrá praxe V.
20/10/2021 Setkání pro zájemce o mentoring
14/10/2021 KRIZOVÁ INTERVENCE: SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S KRIZÍ - PRAHA
13/10/2021 Sexvečery pod lampou V.
09/10/2021 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NA TÉMA SEPARACE
08/10/2021 Etický den s ČAP I.
06/10/2021 Setkání k mentoringu
04/10/2021 Technická podpora
04/10/2021 SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK PRO PRACOVNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
29/09/2021 PRÁVO PRO PSYCHOTERAPEUTY
24/09/2021 Duševní pohoda mámy je důležitá
24/09/2021 INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA VŠÍMAVOST A SOUCIT - ÚVODNÍ WORKSHOP
23/09/2021 Therapy reimagined conference
17/09/2021 Duševní pohoda mámy je důležitá
16/09/2021 VÝCVIK INTEGRATIVNÍ PÁROVÉ TERAPIE A PARTNERSKÉHO PORADENSTVÍ
15/09/2021 Sexvečery pod lampou IV.
14/09/2021 SYSTEMICKÁ RODINNÁ TERAPIE, MGR. ZDENEK MACEK
10/09/2021 Karlínský den pro duševní zdraví
06/09/2021 Rozvoj duševní pohody u transgender klientů - Poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup - 2. běh
30/08/2021 Rozvoj duševní pohody u transgender klientů - Poznatky a holisticky orientovaný terapeutický přístup - 1. běh
16/08/2021 EDUKATIVNÍ RODIČOVSKÁ TERAPIE
04/08/2021 SUPERVIZE (SKUPINOVÁ) V PRAZE, OSOBNĚ I ON-LINE
22/07/2021 19th international forum on mood and anxiety disorders
19/07/2021 ADLEROVSKÝ PŘÍSTUP VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ
06/07/2021 LETNÍ TÝDENNÍ KURZ - PŘIHLÁŠENÍ DO VÝCVIKU
18/06/2021 ČAP: Dobrá praxe IV
09/06/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou III.
07/06/2021 ČAP: Co je nového v sekci Privátní praxe ČAP?
13/05/2021 ČAP: Setkání se členy ČAP - květen
12/05/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou II.
14/04/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou I.

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software