V ČAP nás je 1258!
Log in

vzdělávací akce POŘÁDANÉ ČAP

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud máte zájem o zveřejnění vaší akce, podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Nadcházející akce

  • 04/04/2023
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  rádi bychom vás pozvali na společné online setkání dne 4.4.2023 od 18 hodin.

  Na tomto setkání bychom vás informovali o novinkách a vývoji na poli legislativního zakotvení psychoterapie.

  ČAP ve spolupráci s UPA nadále pracuje na přípravě zákona o psychologických a psychoterapeutických službách. Věcný záměr zákona jsme v nedávné době prezentovali asociacím sdružujícím odborníky v oblasti duševního zdraví a nyní dokončujeme již konkrétní paragrafové znění zákona.

  Souběžně s tím vzešel z ministerské pracovní skupiny pro zvýšení dostupnosti psychoterapie návrh na vznik vázané živnosti psychoterapeutické poradenství pro psychoterapeuty pracující v soukromých praxích a také tříurovňový model psychoterapie ve zdravotnictví.

  O tom všem bychom rádi společně mluvili a diskutovali.

  Jménem ČAP

  Jiří Drahota

  předseda výboru


  • 11/04/2023
  • 18:00 - 19:30
  • ZOOM
  Register

  Mentoring - seminář pro zájemce o účast v programu, mentorované i mentory

   

  Mentoring se stal pro absolventy výcviků, kteří skončí v roce 2024 a později standartní součástí dalšího vzdělávání. Protože mentoring lze zahájit již v průběhu výcviku, očekáváme nyní rostoucí zájem. Na stránkách ČAP jsou informace o mentoringu. V tomto semináři chceme sdílet zkušenosti mentorů i absolventů mentoringu a budeme odpovídat na vaše otázky. 

                                       

  Setkání moderuje Milan Stiburek a Petr Odstrčil

  • 02/06/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 23
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 8. setkání

  Etika v psychoterapii:

   - Etický kodex jako pomocník psychoterapeuta i klienta

   - Jak rozpoznat, že jde o etické dilema?

   - Příběhy etických úskalí

   - Etická, náboženská, politická a kulturní vnímavost a citlivost


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  • 9. seminář
   • supervize, autosupervize
   • další možnosti reflexe a sebereflexe
  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 22/09/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 24
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 8. setkání

  Supervize v psychoterapii:

   - Různé formy supervize a autosupervize

   - Jak supervizi dobře využívat?

    - Další možnosti reflexe a sebereflexe v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  • 10. seminář
   • sebepéče
   • péče o roli psychoterapeuta
   • celoživotní vzdělávání v psychoterapii
   • výzkum v psychoterapii 

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 01/12/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 25
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 10. setkání

  Role psychoterapeuta:

  Péče o roli psychoterapeuta

  Sebepéče psychoterapeuta

  Celoživotní vzdělávání v psychoterapii

   Výzkum v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


Proběhlé akce

06/03/2023 První setkání PS pro sociální služby
26/01/2023 Deepsy - Práce s dotazníky
19/01/2023 Setkání pracovní skupiny pro online terapii
13/01/2023 Dobrá praxe VII.
11/01/2023 Představení návrhu zákona o psychologických a psychoterapeutických službách
08/12/2022 Role psychoterapeuta při práci s konfliktními rodinnými vztahy a vydávání zpráv pro potřeby dalších institucí z pohledu etiky – diskusní seminář
08/12/2022 Minikurz tvůrčího psaní pro psychoterapeuty
28/11/2022 Valná hromada ČAP - online
24/11/2022 Setkání pracovní skupiny pro online terapii
21/11/2022 Drogová problematika v terapii
15/11/2022 ADHD v dospělosti
02/11/2022 Setkání mentorů
26/10/2022 Obecní kašna: Párová terapie v psychodynamickém kontextu
18/10/2022 Psychodiagnostické metody pro mapování rodinných vztahů
10/10/2022 Otevřené setkání terapeutů Plzeňska
07/10/2022 Minikurz tvůrčího psaní pro psychoterapeuty
22/09/2022 Deepsy - Práce s dotazníky
21/09/2022 Identita v kontextu genderu, sexuality a mezilidských vztahů
19/09/2022 Setkání členů ČAP - zákon o psychoterapii
16/09/2022 Dobrá praxe VI.
16/06/2022 Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (2. termín)
09/06/2022 Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (1. termín)
07/06/2022 Psychoterapie u dětí - Diskuzní podvečer klinických psychologů
18/05/2022 5. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - psychiatrické minimum
11/05/2022 Psychoterapeutický podvečer - ztráty v kontextu rodičovství
10/05/2022 Psychologická diagnostika dospělých a její využití v psychoterapeutické praxi
26/04/2022 CAP pripitek
20/04/2022 Psychoterapeutický podvečer - úmrtí klienta v psychoterapeutické praxi
12/04/2022 4. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s týmem Gaudia
06/04/2022 Psychoterapeutický podvečer - Odvrácená strana Pornografie
22/03/2022 Zapojení rodiny při práci s dětmi a dospívajícími - Diskuzní podvečer klinických psychologů
17/03/2022 3. KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Yvonnou Luckou
16/03/2022 Psychoterapeutický podvečer - Perinatální duševní zdraví
10/03/2022 KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Věrou Roubalovou
08/03/2022 KPZ pro psychoterapeuty za časů války - s Danielou Vodáčkovou
05/03/2022 Válka v našich pracovnách - setkání terapeutů, sdílení zkušeností a hledání možností pomoci
02/03/2022 Psychoterapeutický podvečer - specifika práce s vietnamskou menšinou
24/02/2022 Sdílení zkušeností s DeePsy II.
23/02/2022 Psychoterapeutický podvečer - Křehká mateřská psychika
16/02/2022 Sdílení zkušeností s DeePsy I.
02/12/2021 Spánek a poruchy spánku v psychoterapeutické praxi klinického psychologa
30/11/2021 Valná hromada
30/11/2021 Setkání Institutů
25/11/2021 Seminář pro zájemce o ECP
22/11/2021 Sexvečery pod lampou VI.
09/11/2021 Psychoterapie a neurověda – resilience v dětství a dospělosti
22/10/2021 Dobrá praxe V.
20/10/2021 Setkání pro zájemce o mentoring
13/10/2021 Sexvečery pod lampou V.
08/10/2021 Etický den s ČAP I.
06/10/2021 Setkání k mentoringu
04/10/2021 Technická podpora
15/09/2021 Sexvečery pod lampou IV.
18/06/2021 ČAP: Dobrá praxe IV
09/06/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou III.
07/06/2021 ČAP: Co je nového v sekci Privátní praxe ČAP?
13/05/2021 ČAP: Setkání se členy ČAP - květen
12/05/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou II.
14/04/2021 ČAP: Sexvečery pod lampou I.

Partnerské organizace:

   

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software