Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Program mentoringu

V rámci zvýšení podpory čerstvých absolventů výcviků při jejich vstupu do praxe, zavádíme od 1.ledna 2024 program mentoringu. Jsme si vědomi, že vysoká poptávka po terapií vede k tomu, že vzniká řada pracovišť, která potřebnou odbornou podporu začínajícím psychoterapeutům neposkytují.

Program mentoringu by měl napomoci řešení této situace, čerstvým absolventům výcviků poskytnout další možnost učení, podpořit je v hledání optimálního nastavení vlastní praxe a zvládání náročných situací, které praxe přináší.

Mentoring zahrnuje nejméně tříleté období počínající nejdříve při zahájení vlastní praxe a ukončené splněním podmínek. V tomto období je třeba absolvovat minimálně 300 hodin vlastní praxe a 60 hodin mentoringu buď na pracovišti či externě ve skupinové nebo individuální formě. 

DETAILY MENTORING PROGRAMUMENTORING VIDEO PRO ZÁJEMCE


SEZNAM MENTORŮ a mentorek ČAP

Mentor je členem nebo splňuje požadavky na členství ČAP a má nejméně sedmiletou praxi v oboru. Souhlasí s podmínkami mentoringu.

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software