Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

GESTALT Theatre Therapy

  • 04/11/2022
  • 06/11/2022
  • SVČ Lužánky, Lidická 50

DIEGO MARIN CENA: 3900 KČ , 4. - 6. 11. 2022

Terapeutický přístup původem ze Španělska spojuje dohromady Gestalt terapii a divadelní techniky vycházející z přístupu K. Stanislavského a L. Strasberga. Jedná se o expresivní terapii využívající především divadelní a pohybové techniky. Během workshopu, který proběhne prožitkovou formou, se účastníci seznámí se základními principy Gestalt Theatre Therapy, která je výborným nástrojem pro práci se skupinami a její techniky jsou využitelné i v individuální terapii. Gestalt Theatre Therapy se zaměřuje na proces rozšíření sebeuvědomění skrze pohyb, tělesnost, dramaterapeutické techniky jako jsou improvizace, budování a proměna charakterů či rolové hry. Odehrávající se fiktivní a divadelní dění se prostřednictvím improvizace znovu propojuje s emocionální pamětí, umožňuje přístup k osobním zkušenostem, přičemž dochází k rozšíření sebeuvědomění a vzniká možnost integrovat a uzavřít nedokončené záležitosti.

Lektor: Diego Marín (Španělsko)

Diego je certifikovaný Gestalt terapeut a lektor psychoterapie ze Španělska pracující se skupinami i individuálními klienty. V současné době facilituje skupiny Gestalt Theatre Therapy v pěti městech ve Španělsku. Mimo terapii má bohaté zkušenosti se sociálně orientovanými paradivadelními systémy, v neformálním vzdělávání a práci se skupinami.

Místo: Brno (SVČ Lužánky, Lidická 50) Přihlášky a informace: na webu
Organizuje: Zázemí – terapeutické centrum, z. s. ve spolupráci s INSTEP Academy
Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.
Formulář na přihlášení: 
https://forms.gle/JsMfgoVh7XAkip6t6

Pracovním jazykem workshopu je angličtina, s možností překladu dle potřeby.
Formulář na přihlášení: 
https://forms.gle/YRs3dnZFzdBQjvQX9


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software