Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Otevíráme novou výcvikovou komunitu SUR

  • 03/11/2022
  • 15/12/2022

Otevíráme novou výcvikovou komunitu

V rámci Komplexního vzdělávacího programu SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s otevíráme novou výcvikovou komunitu, kterou povede PhDr. Jiří Libra a PaedDr. Martina Richterová Těmínová a skupinovými lektory jsou: PhDr. Jarmila Tolimatová, PhDr. Tereza Baltag, Mgr. Michaela Szabo, MUDr. Pavel Bém, MUDr. Mirek Novotný, Mgr. Jan Konopásek. Tento sebezkušenostní výcvik je jedním z pilířů Komplexního vzdělávacího programu SUR.

Jedná se o sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychodynamicky orientované terapii, který přináší zkušenost práce v malé i velké skupině (komunitě). Frekventantům nabízí prostor pro prozkoumání svého osobního příběhu, pro orientaci v sobě samém, ve vztazích k druhým a ke světu, což je důležité pro odbornou práci s lidmi, rozvíjí dovednosti komunikace, schopnosti empatie a porozumění intrapsychickým konfliktům, učí poznávat postupy pro osobnostní růst a změnu.  Frekventant získá znalosti, dovednosti a kompetence pro práci s širokým spektrem klientů v terapii, poradenství, vzdělávání a sociální práci a pro působení v týmu i v dalších lidských skupinách, porozumí skupinovým procesům. 

Akreditace /certifikace

Komplexní vzdělávací program SUR, jehož je sebezkušenostní část součástí, je certifikován u České asociace pro psychoterapii a akreditován u Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví (dříve u ČptS ČLK JEP), a jeho další pilíře tvoří Teoretický a Supervizní modul.

Organizace výcviku

Výcvik trvá 5 a půl roku, začíná na jaře roku 2023 a končí v létě 2028. Během této doby frekventant absolvuje 520 h sebezkušenostního výcviku a 135 hodin nácviku terapeutických kompetencí a dovedností, celkem - 655 hodin. Během 1 roku je program složen z 1 výcvikového týdne v komunitě (7 dní), 1 prodlouženého víkendu v komunitě (4 dny) a 2 víkendů ve skupině (2 dny). Komunita je složena ze 3 skupin (12 členů každá). Skupinu vedou vždy 2 výcvikoví lektoři. Sebezkušenostní výcvik je zakončen závěrečným prodlouženým víkendem.

Komu je určen

Vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni o nutnosti multidisciplinární spolupráce v péči o duševní zdraví, vítáme jako účastníky lékaře, psychology, sociální pracovníky, pedagogy, adiktology, zdravotní sestry a další medicínské či humanitní profese pracující s lidmi (seznam pregraduálních oborů je možné nalézt na stránkách ČAP)

Finanční podmínky.

Cena jedné výcvikové hodiny (45 min čistého času) je 220 Kč. Přijímací pohovor stojí 1000 Kč, roční školné je 27 500 Kč, závěrečný hodnotící víkend stojí 6 600 Kč. Výše školného se může mírně zvýšit v závislosti na vývoji inflace.

Přihlášení do výcviku

Přihlášku do výcviku je možné si stáhnout na stránkách www. SUR.cz. Součástí přihlášky je osobní CV, popis vlastní motivace k výcviku a osobní fotografie. Příjem přihlášek je do 15. prosince 2022. Pohovory se zájemci budou probíhat v lednu 2023.

 

 

Podmínky vstupu do výcviku:

  • 1.     Věk minimálně 23 let
  • 2.     Dosažené VŠ vzdělání zdravotnického či humanitního směru na stupni Bc. Pro řádné ukončení Komplexního vzdělávacího programu SUR je třeba dosáhnout stupně Mgr. či MUDr.
  • 3.     Zaslaná přihláška na adresu  komunita2023@sur.cz, včetně osobního životopisu (cca 3 strany), popisu vlastní motivace k výcviku a aktuální fotografie
  • 4.     Absolvování přijímacího rozhovoru.


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software