Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Instep Akademie - Sexualita v Psychoterapii

  • 10/03/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

PhDr. Martina Venglářová-  10. 3.  2023, cena  1100/1300 Kč,  9 do 16h

Partnerské vztahy včetně sexuality jsou jednou ze základních součástí terapeutické praxe. Seminář je vstupem do problematiky sexuálních problémů a poruch. Cílem je získat základní orientaci v této problematice, informace o možnostech léčby a vhodných strategiích práce s klienty.

  • Sexuální dysfunkce, problémy v sexuálním soužití, párová a individuální terapie. Medicínský pohled na sexuální dysfunkce, multioborový přístup.
  • Atypické sexuální potřeby. Deviantní sexuální preference, pomoc s přijetím sexuálního chování, adaptivní sexuální chování. Rizika delikvence.
  • Následky sexuální traumatizace v sexuálním životě.

V závěru semináře se budeme věnovat diskusi o konkrétních zkušenostech z praxe posluchačů.

Lektorka působí jako psychoterapeut v rámci sexuologie od r. 2001, v oblastech sexuologické ambulance (GONA Praha), poraden a sexuologického oddělení PN Bohnice. Ve své praxi se věnuje psychoanalytické psychoterapii včetně dlouhodobé léčby sexuálních poruch. Informace na www.venglarova.cz

přihlášky zde

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software