Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Poradenské dovednosti ve školním prostředí perspektivou individuální psychologie

  • 07/10/2024
  • Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

Cílem výcviku je nabídnout školním psychologům a dalším, kteří se věnují školnímu poradenství, tolik potřebnou podporu, která jim umožní systematicky spolupracovat na proměně školy směrem k partnerskému a spolupracujícímu nastavení a tak spoluvytvářet prostředí umožňující zažívat pocit sounáležitosti. 

Budeme rozvíjet všechny kompetence důležité pro práci v kontextu školního poradenství - vedení rozhovoru s dětmi, rodiči i učiteli, speciální techniky pro práci s jednotlivcem i se skupinou, práce s diagnostickými metodami, které umožňují identifikovat problematická místa bránící zdravému fungování školy, rozpoznat zdroje, silné stránky a potenciál. Naučíme se také, jak motivovat ke změně a podporovat v její realizaci, provázet procesem změny. Pozornost budeme věnovat i vytváření strategie pro podporu spolupráce uvnitř školy a zakotvení práce do ucelené metodiky práce v různých kontextech.

Výcvik je zakotven v konstruktivistickém přístupu, na kterém staví individuální psychologie a systemika, ve kterých jsou vycvičené lektorky výcviku.

Akreditace: bez akreditace

Délka: 250 hodin (10 setkání)

Termín: zahájení 7. října 204 v Penzionu Slunečnice, Brno-venkov

Cena: 54 500 Kč bez DPH

Lektorky: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Alice Vašáková

Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/skolni-individualni-psychologie-poradenstvi/


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software