Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Rozvodová situace v praxi dětského terapeuta

  • 16/05/2024
  • 18:00 - 20:00
  • Zoom

Registration

  • Pro všechny členy ČAP - je potřeba být přihlášen(a) do svého profilu.

Registration is closed

Cílem semináře je poskytnout podporu a základní povědomí o systému, do kterého se dítě v případě rozvodu/rozchodu rodičů dostává a jeho roli, která se terapeutů může přímo dotýkat. 

V rozvodových konfliktech se terapeut může ocitnout v "bojovém poli" mezi rodiči, do kterého zasahují další instituce jako je soud nebo OSPOD. Pro vlastní podporu je dobré znát možnosti a kompetence jednotlivých subjektů, možnosti spolupráce nebo jejich povinnosti a práva. V semináři se zaměříme na roli těchto institucí a konkrétní otázky jako například:

  • oznamovací povinnost vůči OSPOD
  • co lze očekávat od OSPOD v případě oznámení
  • jaké má OSPOD práva/povinnosti (vyžadování zpráv)
  • role terapeuta a jeho práva/povinnosti podle systému, ve kterém pracuje (zdravotnictví, sociální služba, soukromá praxe, školství)
  • povinnosti vůči soudu 
  • specifické situace vztahující se k tématu rozvodu/rozchodů rodičů - nesouhlas s poskytováním terapie dítěti ze strany jednoho rodiče. 

Dotkneme se také v praxi aktuálnímu tématu svéprávnosti nezletilých a jejich procesních práv. Prostor bude pro dotazy z praxe a takzvané katastrofické scénáře - co nejhoršího se může stát. 

Čeká nás 90 min přednáškové části a 30 minut diskuze. Přihlášení účastníci budou mít na 30 dní k dispozici záznam.

O lektorovi:

Mgr. Josef Smrž

Je rozkročen mezi světem psychoterapie a sociální práce. Absolvent jednooborové psychologie FF UK, výcviku v geslalt modalitě IVGT Praha a komplexního výcviku v krizové intervenci. Ve své soukromé praxi pracuje s dětmi a dospívajícími, kde se mimo jiné zaměřuje na LGBTQ+ témata. Kromě soukromé praxe jako externí psycholog pracuje pro organizaci Barevný svět dětí, kde pracuje s dětmi z náhradní rodinné péči a dělá mapující terapeuta pro Sociální kliniku, která poskytuje krátkodobou terapii pro lidi, kteří si nemohou finančně dovolit hrazenou terapii. Mnoho let se pohybuje v oblasti sociálně právní ochrany dětí, aktuálně pracuje jako metodik sociálně právní ochrany na Krajském úřadu Středočeského kraje. Témata spojená s oblastí sociálně právní ochrany dětí taktéž lektoruje a přednáší. Je řádným členem České asociace pro psychoterapii a českomoravské psychologické společnosti. Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software