Log in

10 DŮVODŮ PROČ SE STÁT ČLENEM ČAP

1. Advokační činnostProsazujeme začlenění psychoterapie do právního systému České republiky, aby samostatný výkon profese psychoterapie byl slučitelný s normami EU. Prosazujeme rovné postavení kvalifikovaných psychoterapeutů bez ohledu na to v jakém působí rezortu. Podílíme se na řešení otázek spojených s výkonem psychoterapeutické praxe a s postavením psychoterapeutů ve všech příslušných rezortech, institucích a orgánech.

2. Informační servis: Informujeme pravidelně členy ČAP i odbornou veřejnost o dění na poli psychoterapiePodporujeme otevřenou odbornou diskusi a výměnu informací.

3. Právní zastoupení: Poskytujeme právní poradenství svým členům jak v oblasti obecných doporučení týkajících se vedení psychoterapeutické praxe, tak individuálních problémů např. v oblasti živnostenského zákona. 

4. Celoživotní vzdělávání: Naši členové mají přístup k širokému spektru vzdělávacích možností a příležitostí ke sdílení. Naše akce jsou určené jak odborníkům v soukromých praxích, tak psychoterapeutům v ostatních resortech. 

5. Etická komise: Sdružujeme vzdělané a vzdělávající psychoterapeuty, což zvyšuje transparentnost a ochranu pro klienty a je to zároveň i ochranou pro naše členy. Máme zřízenou Etickou komisi, která přezkoumává podezření na pochybení našich členů a může iniciovat kárné řízení.

6. Slevy: Členové naší asociace získávají slevy od partnerských organizací (např. portal.cz...) a na vzdělávací akce.

7. Kariérní příležitosti: Být členem ČAP znamená mít možnost realizovat se i v řadě projektů, které souvisejí s výkonem psychoterapie napříč rezorty. Máme několik pracovních skupin, koordinovaných členy Výboru, do kterých je možné se zařadit.

8. Konference: Pravidelně pořádáme konference na vybraná aktuální témata v oblasti výkonu psychoterapie v Česku.

9. Příslušnost: Členstvím v ČAP se zapojujete do živé a pestré skupiny odborníků s rozličným vzděláním, výcvikem a životními zkušenostmi, které spojuje odpovědný přístup k výkonu profese psychoterapeuta. Každý měsíc pořádáme pro naše členy informační setkání (on-line), na kterých informujeme o dění v asociaci i v oboru.

10. Spolupráce s pojišťovnami: Od roku 2020 jsou řádní členové ČAP akceptováni jako partneři pro zdravotní pojišťovny v programech zvyšování péče o duševní zdraví.

CHCI SE STÁT ČLENEM

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakt na ČAP

HLEDÁTE terapii? klikněte zde. 


Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1122 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software