Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

ČAPí krizové zpravodajství 3.3.2022

03/03/2022 20:40 | Anonymous

Vážení a milí kolegové,                                                                                        
včera se sešel výbor a odborná rada naší asociace.

V souvislosti s Ukrajinou jsme si stanovili následující zásady.

1. Podporovat státní centrální zprávu a být jí k dispozici jako asociace. Agendu péče o duševní zdraví dostalo na starosti ministerstvo zdravotnictví. Jsme s nimi v kontaktu.

2. Nebudeme suplovat kolegy z krizových linek. Je jich dost a jsou to dobří profesionálové. Naše expertiza je v psychoterapeutické podpoře, v psychoterapeutických zkušenostech a v psychoterapeutickém přemýšlení.

3. Angažovat se v podpoře místních komunit.

Projekty ČAP  v procesu:


1. Kolegové z Ukrajiny
Jsme k kontaktu s ukrajinskou psychoterapeutickou asociací. Ta rozeslala svým členům naši informaci, že jsme připraveni jim pomoci s ubytováním, prací a financemi, ocitnou li se na území Čech.

2. Projekt stálé Supervizní platformy.
Oslovili jsme supervizory a trenéry s prosbou o vytvoření stálého supervizního prostoru (2 hodiny denně) pro odkládání,konzultace,vzájemné inspirace.

3. Projekt KáPéZetka (Krabička Psychoterapeutické Záchrany)
Požádali jsme kolegy ze zkušenostmi s tématy, jimiž jsme nyní obklopeni, aby se zamysleli nad tím, co je pro psychoterapeuty dobré si připomenout a přibalit si do mysli.
První KáPeZetka proběhne 8.března 18-20 hodin s Danielou Vodáčkovou, spoluautorkou knihy „Krizová intervence“, následovat budou webináře s  Yvonou Luckou a Věrou Roubalovou.

4. Pro bono.
Brzy si budete moci upravit ve svém profilu nápis Pro Bono – který dá vědět, že ti kteří se angažují v pomoci nebo jsou postižení současnou situací se mohou na Vás bezplatně obrátit s prosbou o terapeutickou podporu nebo společné přemýšlení. Po vyčerpání této své kapacity jednoduše tuto zprávu opět zavřete.

5. Kdo chcete posedět v kolegiální malé skupině a přemýšlet na otázkami...co můžeme?...co potřebujeme? A možná trochu posdílet, že je tyhle dva roky jsou fakt na ...tak přijďte v sobotu v šest na zúmí link.

Srdečně
za výbor a odbornou radu ČAP
Jirka Drahota, Ondřej Pečený  a Anna Stanislavová – koordinační skupina Ukrajina

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software