Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Vyjádření České asociace pro psychoterapii k reportáži Seznam zprávy ze dne 12/9/2023

13/09/2023 14:21 | Anonymous

Česká asociace pro psychoterapii vyjadřuje v souvislosti s reportáží Seznam zprávy ze dne 12/9/2023 souhlas s v článku uvedeným závěrem, že zde popsané jednání ze strany jakéhokoliv psychoterapeuta/psychoterapeutky lze posoudit jen jako závažné porušení etických zásad profese. Stejně tak je jistě třeba je posoudit jako důvod pro vyloučení psychoterapeuta/psychoterapeutky z asociace samé, a to principiálně pro hrubé porušení povinností vyplývajících z členství. S ohledem na zákonnou ochranu práv všech dotčených osob a dosud probíhající jednání orgánů asociace se k uveřejněné kauze nebudeme blíže vyjadřovat.

Pro úplnost považujeme za nezbytné uvést, že Česká asociace pro psychoterapii je dobrovolným sdružením osob (korporace, spolek), tj. soukromoprávní subjekt, a nenáleží jí tedy ani pravomoc zasahovat do práv a profesního postavení svých členů nad rámec určený stanovami (stanovy = konsenzus členů asociace na pravidlech, dle kterých se sdružují), ani pravomoc vydávat obecně závazná (úřední) rozhodnutí nebo vydání takových rozhodnutí ovlivňovat. V tomto směru není jakákoliv záležitost projednáváním v rámci interních postupů asociace dotčena.

Podpora poskytování profesionálních služeb a ochrana příjemců psychoterapie jsou základními pilíři činnosti asociace. Bez zákonného zakotvení jsou však opatření  mimo rámec asociace neefektivní. Proto Česká asociace pro psychoterapii dlouhodobě usiluje rovněž o komplexní legislativní ošetření poskytování psychoterapie, a to i vzhledem k rizikům plynoucím z možných pochybení při výkonu profese psychoterapeuta. V této souvislosti Česká asociace pro psychoterapii společně s Unií psychologických asociací ČR předložily začátkem září k širší odborné diskuzi a dalšímu projednávání návrh Zákona o psychologických a psychoterapeutických službách (k tomu blíže viz www.komorapap.cz).

Výbor České asociace pro psychoterapii

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software