Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Vyjádření České asociace pro psychoterapii ohledně porušení etických pravidel probíraném v článcích na serveru Seznam Zprávy

19/09/2023 18:02 | Anonymous

Server Seznam Zprávy publikoval v září několik článků popisujících způsob řešení podnětu podaného na jednoho z členů České asociace pro psychoterapii (ČAP) ohledně porušení etických pravidel psychoterapie.

ČAP vyjadřuje lítost nad průtahy, které řešení tohoto konkrétního případu doprovázely. Jsou do jisté míry způsobeny charakterem organizace, jež je dobrovolným sdružením osob soukromoprávní povahy bez pravomoci zasahovat do práv a profesního postavení svých členů nad rámec stanov.

Počáteční prodleva v komunikaci s autorkou podnětu byla způsobena technickým selháním. Komunikační procesy jsme proto přenastavili tak, aby se riziko ztráty e-mailových podnětů napříště minimalizovalo.

Uvedeným podnětem se etický panel ČAP v souladu se stanovami asociace podrobně zabýval a vypracoval stanovisko pro výbor ČAP, který na svém pravidelném zářijovém setkání rozhodl o udělení adekvátního opatření a své rozhodnutí sdělil autorce podnětu i dotčenému psychoterapeutovi.

S ohledem na zákonnou ochranu práv všech zainteresovaných osob se k uveřejněné kauze nebudeme konkrétněji vyjadřovat.

Důvěra, bezpečí a dodržování etických pravidel jsou pro psychoterapeutický vztah a jeho léčivé a podpůrné účinky zásadní. ČAP se otázkou dodržování etických pravidel i povinností vyplývajících z členství v asociaci vždy zabývá a v odůvodněných případech se nevyhýbá  ani nejpřísnějšímu postihu, který má k dispozici, tedy vyloučení z asociace samé. 

S ohledem na status ČAP coby dobrovolného spolku, však, bohužel, ani po vyloučení z asociace terapeutům nic nebrání, aby dál svou praxi provozovali. To je důvod, proč ČAP (spolu s Unií psychologických asociací ČR) intenzivně usiluje o legislativní zakotvení psychoterapeutické profese, které by podobné případy ošetřilo. Do doby, než se tak stane, se ČAP snaží, v rámci svých omezených možností, vyplňovat a suplovat existující legislativní prázdno.

Kontakt pro média: Andrea Brožová,brozova@czap.cz, 721 150 737

Česká asociace pro psychoterapii z. s. (ČAP)

Asociace vznikla v roce 2001 jako profesní organizace sdružující psychoterapeuty*ky ze všech oblastí, kde se psychoterapie aplikuje. Cílem ČAP je pak vytvořit takové legislativní podmínky, ve kterých je psychoterapie jednoznačně definována a její příjemci a poskytovatelé mohou tak transparentně tyto služby užívat a poskytovat. K dnešnímu dni má asociace 1400 řádných či kandidátních členů*ek, což z ní dělá největší profesní organizaci sdružující psychoterapeuty*ky v ČR. Více na www.czap.cz Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software