Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Psychoterapie na skřipci z paragrafů - JUDr. Bc. Miroslav Špecián, Ph.D.

13/05/2019 14:11 | Deleted user

Jako účastník jednoho z psychoterapeutických výcviků vnímám, že problém právního zakotvení se stalfigurou, která s velkou silou a energií opanovala scénu současné české psychoterapie.

Jako psychoterapeutického laika mě velmi zajímá, o jakém nevysloveném pozadí tato figura vypovídá.

Celý problém mě ale zajímá daleko více profesně, protože se jako právník a zároveň absolvent nelékař- ského zdravotnického oboru pohybuji v oblasti zdravotnictví a zdá se, že právě do těchto vod (právo a zdravotnictví) celá psychoterapie nyní míří.

Proto bych se rád podělil o některé myšlenky k tématu právního postavení psychoterapie, a to se sna- hou a vírou, že výsledek našich snah nemá být určen vítězstvím té či oné právní teorie či zájmové skupi- ny, ale má být dobrýřešením pro ty, jimž by psychoterapie mohla přinést užitek.

Pokračovat na zdroj

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software