Log in

ČPS: Rozklad k prodloužení akreditace k „Certifikovaný kurz v systematické psychoterapii“

26/09/2016 14:36 | Anonymous

Vážený pane ministře,

MZ ČR zastavilo správní řízení k žádosti o prodloužení akreditace tím, že jsme po výzvě neodstranili nedostatky žádosti.

tímto závěrem nemůžeme souhlasit především z věcných důvodů, zároveň jsme ale zaznamenali, že MZ ČR v posuzování naší žádosti nepostupovalo korektně, protože nikterak nereagovalo na naši argumentaci. Navíc v usnesení MZ ČR lze nalézt i pochybení (viz dále).

MZ ČR pod č.j. MZDR 29302/2016-2/ONP a MZDR 29302/2016-3/ONP ze dne 29.6.2016 (převzali jsme dne 22.7.2016) přerušilo na dobu 30 dnů řízení ve věci žádosti o prodloužení uvedené akreditace a vyzvalo nás jako žadatele k odstranění nedostatků žádosti a doložení dokladů.

termínu (17.8.2016) jsme odpověděli a reagovali na oba vytčené nedostatky.

Naši argumentaci k druhému údajnému nedostatku naší žádosti MZ ČR nevzalo v úvahu vůbec a v usnesení o zastavení řízení se k ní nevztahuje.

Tento „nedostatek“ totiž odstranit nelze. Kurz slouží k získání zvláštní odborné způsobilosti, která odpovídá zaměření činnosti dvou zdravotnických povolání – klinického psychologa a lékaře se specializovanou způsobilostí. Tato způsobilost je pro oba obory totožnáJe třeba zdůraznit, že dlouhodobě fungující řešení, které je nyní označováno jako nedostatek kurzu, navrhlo v roce 2009 samo MZ ČR.

...201609_CPSrozklad20160926.pdf

odpověď MZ: 201611_CPSdopiszmz20161108.pdf

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software