Log in

Právní stanovisko ve věci psychoterapie - JUDr. Ivo Telec pro ČPS JEP

29/04/2017 14:46 | Anonymous

Vážení,

na základě Vaší objednávky ze dne 8. března 2017 podávám následující právní stanovisko ve

shora uvedené věci a současně prohlašuji, že nemám žádný osobní ani majetkový zájem na jeho obsahu. Následující právní stanovisko je podáno bez rozporů.

1. Úvodem

Slovo „terapie“ patří mezi poměrně „módní“ výrazy. Používáno někdy bývá širším či jiném nežli konvenčně medicínském smyslu. Zmínit můžeme např. aromaterapii mimo zdravotní služby a úřední zařazení aromaterapeuta do veřejnoprávní Národní soustavy povolání pro účely trhu práce. Dále si poukažme na různé přírodně léčitelské terapie anebo duchovní léčbu mimo tzv. konvenční medicínu podle zdravotních služeb a zdravotnického práva. Připomenout si můžeme i možnou úzdravnou sílu modlitby, jakož i psychoterapeutický význam zpovědi nebo svátosti pomazání nemocných či služby osvobozování od zlého. V těchto či podobných případech se může jednat i o působení na duševní zdraví.

Naznačené příklady uvádíme proto, že sám pojem „psychoterapie“ bývá někdy v praxi používán obsahově nejasně nebo v různém významu a k rozličným účelům. Srov. například duchovní léčbu, včetně působení na duševní zdraví. Mnohdy se tento pojem vyznačuje různými technikami působení na duševní zdraví, popř. jen duševní pohodu, a může být založen na rozličných teoriích osobnosti, někdy i protichůdných. 

201704_telec_stanovisko_20170424.pdf

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software