Log in

ČPS: Pole uplatnění psychoterapeutického vzdělání v ČR

27/04/2018 14:51 | Anonymous

Psychoterapie je jeden obor, jedna teoretická disciplína mnoha vnitřními proudy či směry. Je to klinická vědní disciplína zkoumající psychické procesy člověka a jejich poruchy, zejména možnosti a způsoby jejich ovlivnění – tedy léčbu psychologickými prostředky.

praxi jde o samostatný obor: diagnostické a léčebné postupy pro systematické a plánované léčení a prevenci psychicky, psychosociálně nebo psychosomaticky podmíněných poruch chování, chorobných stavů a narušených vývojových potřeb pomocí vědecky podložených, speciálním vzděláním osvojených psychoterapeutických metod (tedy léčbou – prostředky komunikační a vztahové povahy).

Cílem psychoterapie je především zeslabit nebo odstranit existující symptomy, vyléčit či zmírnit psychické chorobné stavy a utrpení, pomáhat v životních krizích, měnit narušené způsoby chování a postoje či podporovat osobní rozvoj a zdraví (s využitím definice Evropské asociace pro psychoterapii a základních českých odborných prací Kratochvíla, 2012 a Vymětala, 2004, 2010).

Současně je oborem interdisciplinárnímkvalifikovaně uplatňovaným v dalších oborech.

Formální praktické kompetence toho, kdo psychoterapeutické vzdělání uplatňuje v praxi, se musí řídit zákonnými úpravami v ČR a stupněm jeho kvalifikace v psychoterapii.

201804_Pole uplatneni psychoterapeuticke kvalifikace_material k vedecke schuzi 20180427.pdf

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software