V ČAP je nás už 1187!
Log in

Veřejný nepořádek v psychoterapii - JUDr. Ivo Telec

19/12/2018 15:00 | Deleted user

Slovo psychoterapie patří mezi oblíbené až módní výrazy. Svědčí o tom i poměrně litý dlouholetý profe- sní boj o to, kdo právně smí používat výraz psychoterapeut na trhu a kdo je vůbec psychoterapeutem. Zajímavé je, že například u fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta se s něčím takovým nesetkáváme.

Někteří lidé si myslí, že psychoterapeutem je každý, kdo nějakým způsobem příznivě působí na duševní zdraví nebo duševní pohodu či pomáhá zvládat psychické zátěže v životě. Ať již tak činí konvenčně vě- decky či léčitelsky. A bez ohledu na to, je-li druhý člověk duševně zdráv anebo trpí lépe nebo hůře léči- telnou duševní poruchou. – Nejde-li o psychiatrii, která bývá někdy zúženě spojována s umělou chemo- farmakoterapií. Anebo bývá někdy spojována až s právní krajností, jíž je převzetí či držení pacienta v psy- chiatrické nemocnici i bez jeho souhlasu, pokud podle zákona nelze jinak (šetrněji).

Právně vzato tomu tak ale není. Psychoterapie je kvalifikačně, specializačně, spjata s klinickou psy- chologií, dále s adiktologií, jakož i s lékařskými obory, zvláště u podpůrné psychoterapie například praktického lékaře. „Velká“ psychoterapie, tj. zejména systematická, je konvenčně brána za specifickýklinický obor zavedený v klinické praxi, a tudíž za veřejnoprávní obor zdravotní péče, resp. zdravotních služeb podle zdravotnického práva (s určitým lékařským právním nedořešením). Stejně to však platí pro emergentní podpůrnou psychoterapii.

Odkaz na originál

Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz


hledáte terapii?

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Spojte se s námi!

Technické potíže s webem:

technickapodpora@czap.cz

Naši partneři:

 

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software