Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

ČAP: Dopis MZ

22/11/2019 15:02 | Deleted user

Hlavním posláním naší asociace je napomoci ukotvení profese psychoterapeuta v českém legislativním rámci. Kvalifikovaným odhadem jsou v dotyku s psychoterapií stovky tisíc obyvatel ČR. Ve vyspělých státech jde zhruba o 3 až 4 procenta populace.

Pouze adiktologickými službami ročně projde přibližně 50 000 pacientů s diagnózou závislosti, manželskými a partnerskými poradnami 45 000 klientů ročně. Pro tyto profesionály, stejně jako pro mnohé další ve školství, sociálních službách a zdravotních službách zaměřených na duševní zdraví, je psychoterapie hlavním pracovním nástrojem. Desítky tisíc dalších klientů navštěvují psychoterapeuty v soukromém sektoru.

Psychoterapie se tedy pohybuje na pomezí nejrůznějších rezortů. Za posledních 50 let proběhlo velké množství výzkumů, které dokládají její efektivitu a smysluplnost. Například u depresí lehčího typu je psychoterapie doložitelně účinnější než farmakoterapie. A s úctou
k potřebné farmakoterapii – vedlejší účinky a nadužívání psychofarmakoterapeutických léčiv jsou rozsáhle studovány.

Bez psychoterapie by neexistovaly komunity pro léčbu závislostí, značná část poradenských pracovníků ve školství má psychoterapeutické vzdělání a mnozí sociální pracovníci pracují psychoterapeuticky v nejrůznějších službách. Usilujeme o to, aby svoji práci mohli nazývat psychoterapií, tak jako v mnoha státech EU.

Současná dostupnost psychoterapie je extrémně nízká. Čekací doby ve zdravotnických zařízeních jsou mnohaměsíční. Jsme naprosto přesvědčeni na základě svých klinických zkušeností a

rozsáhlých výzkumů, že psychoterapie může přinést značnou úlevu a užitek mnoha strádajícím, kteří se k ní ale dostávají obtížně nebo vůbec.

201911_CAP_Dopis Mgr. Vojtěchovi.pdf

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software