Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

ČPS: Dopis MZ re program psychosociální podpory

06/11/2020 15:12 | Deleted user

Vážený pane ministře,

potěšením jsme zaznamenali úsilí MZ ČR a vlády řešit situaci s dostatečným poskytováním psychoterapeutické péče ve vztahu současnému stavu epidemie.

Na druhou stranu jsme však jako odborná společnost znepokojeni možností zneužití této situace k prosazování nesystémových změn do oblasti péče o duševní zdraví. Příkladem takového nebezpečí je dopis zaslaný bývalému ministrovi zdravotnictví prof. Prymulovi (https://czap.cz/o-nas/zpravy-z-cap/374-dopis-ministru-zdravotnictvi-a-zadost-o-vyjimku-pro-psychoterapeuty).

Jsme přesvědčeni, že ani v současné složité situaci, nelze v českém právním rámci rezignovat na řádné postupy. Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP (dále ČPtS) společně s Asociací klinických psychologů a Českou psychiatrickou společností vytvořila v posledních desetiletích pravidla pro aplikaci psychoterapie ve zdravotnictví. Návrh uvedený v dopise by byl s nimi v rozporu. Stejně tak i nelze rezignovat na právní rámec výkonu psychoterapie. Dle současné legislativy mohou psychoterapii vykonávat jasně definované skupiny zdravotnických pracovníků. Legálně ji tedy nelze provádět jako OSVČ dleŽivnostenského zákona. Situace je o to složitější, protože poskytování psychoterapie se někdy terminologicky skrývá pod názvem „psychosociální intervence“.

20200611_CPS_Dopis MZ_20201106.pdf

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software