Log in

Psychoterapie mimo zdravotnictví v ČR - absolventská práce Mgr. Petra Přílučíková

01/12/2020 09:03 | Anonymous

V České republice v současnosti chybí legislativní úprava vymezující psychoterapii jako samostatný obor mimo zdravotnictví a to přináší nejrůznější dopady na organizace i jednotlivce, kteří poskytují psychoterapii mimo zdravotnictví.

Práce se nejprve pokouší o přehledné shrnutí a představení aktuálního postavení psychoterapie v ČR i zahraničí v teoretické části. Následně představuje problematiku legislativního rámce pro výkon psychoterapie. Dalším cílem jsou zjištění, jak může ovlivnit toto legislativní vakuum běžnou praxi psychoterapeutů a jaký má dopad na zájemce o psychoterapii, která jsou doplněna informacemi z terénu. Na jednotlivých příkladech je demonstrována praxe poskytovatelů psychoterapie.

Více zde: Psychoterapie mimo zdravotnictví

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software