Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Psychoterapie mimo zdravotnictví v ČR - absolventská práce Mgr. Petra Přílučíková

01/12/2020 09:03 | Anonymous

V České republice v současnosti chybí legislativní úprava vymezující psychoterapii jako samostatný obor mimo zdravotnictví a to přináší nejrůznější dopady na organizace i jednotlivce, kteří poskytují psychoterapii mimo zdravotnictví.

Práce se nejprve pokouší o přehledné shrnutí a představení aktuálního postavení psychoterapie v ČR i zahraničí v teoretické části. Následně představuje problematiku legislativního rámce pro výkon psychoterapie. Dalším cílem jsou zjištění, jak může ovlivnit toto legislativní vakuum běžnou praxi psychoterapeutů a jaký má dopad na zájemce o psychoterapii, která jsou doplněna informacemi z terénu. Na jednotlivých příkladech je demonstrována praxe poskytovatelů psychoterapie.

Více zde: Psychoterapie mimo zdravotnictví

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software