Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in
 • Úvod
 • ADLEROVSKÝ PŘÍSTUP VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ

ADLEROVSKÝ PŘÍSTUP VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ

 • 19/07/2021
 • Brno

NAUČÍTE SE: 

 • Využívat principy individuální psychologie pro individuální práci s žáky a učiteli.
 • Využívat poznatků individuální psychologie pro práci se třídou.
 •  Aplikovat teoretické poznatky individuální psychologie v oblasti školního poradenství, zejména v oblasti práce s problémovým chováním.
 •  Aktivně používat techniku diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku problémového chování žáků a v rozhovoru získané   informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klientů (žáků, učitelů, rodičů).
 •  Navrhovat intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování.
 •  Zvyšovat motivaci žáků k učení a zapojení se do vzdělávacího procesu.
 •  Pracovat s manuálem a vést rozvojové skupiny pro učitele.
 •  Využívat diagnostické nástroje pro identifikaci cílů nevhodného chování, interpretovat výsledky a tyto výsledky efektivně využívat pro změnu   postojů a chování žáků a učitelů.
 •  Vést podpůrné rozhovory s žáky a učiteli (ev. rodiči).

Bližší informace a termín najdete na: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/adlerovsky-pristup-ve-skolnim-poradenstvi/

sefcikova@mansio.cz

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software