Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

EDUKATIVNÍ RODIČOVSKÁ TERAPIE

 • 16/08/2021
 • Brno

NAUČÍTE SE:

 • Porozumět potřebám rodičů a dětí v rodině.
 • Mapovat zkušenost z dětství a využívat ji k porozumění osobnostnímu nastavení klientů a z toho vyplývajících rodičovských přesvědčení a používaných výchovných postupů.
 • Používat metody a techniky individuální psychologie pro provázení klientů tématy spojenými s rodičovstvím.  
 • Prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče.
 • Strategicky provázet rodiče a pečující osoby procesem změny rodičovských přesvědčení a postojů.
 • Podporovat rodiče a pečující osoby ke změně způsobu výchovného přístupu k dětem v rodině.
 • Zprostředkovat rodičům porozumění motivům problémového chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu a učí je, jak naplňovat pocit sounáležitosti.
 • Používat komunikační postupy a nástroje provázení, které rodiče či pečující osoby zkompetentňují, podporují je v jejich roli a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat na cestě ke změně.
 • Pracovat s klienty na posílení pocitu sounáležitosti v rodině a podporovat rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu.
 • Při provázení klientů aktivně využívat podporu a povzbuzení.

Bližší informace a termín najdete na: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie/

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software